Avisinvestor Odd Reidar Øie.
Avisinvestor Odd Reidar Øie. (Foto: Gard L. Michalsen)

I dag kan Odd Øie spolere Polaris Medias oppkjøpsplan i Trøndelag. Investoren mener konsernet betaler alt for dårlig for Trønder-Avisa

- Jeg synes man må oppføre seg ordentlig, sier Odd Øie om mediekonsernets plan og bud. Derfor vil han stoppe salget av Trønder-Avisa, og heller skyte inn 15 millioner kroner for å sikre mediehuset frisk kapital.

- Jeg synes rett og slett at man må oppføre seg ordentlig. Det beste argumentet mot salget til Polaris Media, som jeg tror folk vil forstå, er at prisen er alt for lav.

Det sier Odd Øie til Medier24, når vi møter han i Bodø under landsmøtet til Landslaget for lokalaviser i helga som var.

Investoren - som blant annet eier poster i store og små lokalaviser landet rundt - ble senest mandag sentral i kampen om Mentor Medier, da selskapet hans Amble Investment kjøpte 3,82 prosent av det kristne mediekonsernet rett før den ekstraordinære generalforsamlingen.

Onsdag kan han nok en gang spille en viktig rolle, når Polaris Media ASA vil kjøpe 38,04 prosent av Trønder-Avisa fra LL Inntrøndelagen. Sammen med 8 prosent fra AS Nord-Trøndelag skulle det sikre Polaris 56 prosent og majoritet i regionavisa.

 

- Verdt betydelig mer

Men det kan Odd Øie og noen lokale aksjonærer nå sette en stopper for. Før forrige generalforsamling kjøpte sønnen hans Vidar Øie Nilsen 13 prosent av aksjene i LL Inntrøndelagen.

Sammen med den lokale aksjonæren Hans Martin Storø, som representerte flere eiere, sikret det et mindretall som kunne blokkere salget til Polaris.

Onsdag kveld er det ny, ordinær generalforsamling i LL Inntrøndelagen. Her vil styret nok en gang forsøke å få flertall for å selge 38 prosent av Trønder-Avisa for 9 millioner kroner.

Trønder-Avisa sine lokaler i Steinkjer.
Trønder-Avisa sine lokaler i Steinkjer.

Det priser hele Trønder-Avisa-konsernet, som omsetter for nær 200 millioner kroner, til 23 millioner kroner. Og det er alt for lavt, mener Øie:

- Det var da jeg så prisingen på selskapet at jeg fikk ideen. Selskapet burde ha levert helt andre resultater, og de underliggende verdiene i Trønder-Avisa er langt større, sier han.

Samme begrunnelse har han brukt i et brev til de lokale «lotteierne» i LL Inntrøndelagen. Øie viser blant annet til et lignende minikonsern, Gudbrandsdølen Dagningen på Lillehammer, som i fjor omsatte for nær 176,8 millioner kroner. Med et driftsresultat før avskrivinger og engangskostnader (EBITDA) på 27,6 millioner kroner. Også her er Øie inne på eiersiden.

- Når du ser hva de får til på Lillehammer, er det ingen grunn til at ikke Trønder-Avisa skal få til det samme. Når tilbudet fra Polaris innebærer en pris som ikke er mer enn GD leverer på ett år, sier det seg selv at prisen er alt for lav, mener Øie.

 

Vil skyte inn penger for å sikre drifta

Trønder-Avisa

Trønder-Avisa ble etablert ved krigsutbruddet i 1940, etter en sammenslåing av de to tidligere avisene Inntrønderen og Nord-Trøndelag og Nordenfjeldske Tidende.

De første 12 årene lød navnet Nord-Trøndelag / Inntrøndelagen. Fra 1952 het avisa Trønder-Avisa, som var et talerør for både Venstre og Senterpartiet, etter de to opprinnelige avisene. Lenge hadde avisa også to politiske redaktører - der eierselskapene LL Inntrøndelagen og AS Nord-Trøndelag utnevnte én hver.

I 1996 ble Trønder-Avisa partipolitisk uavhengig. Fra da av har det vært én sjefredaktør. Arve Løberg ledet avisa fra 2001 til 2015, John Arne Moen fra høsten 2015.

Løberg har som sjefredaktør og direktør løftet avisa fra å være en regionavis til et nordtrøndersk minikonsern med 200 millioner kroner i omsetning, fra 2015 også med Namdalsavisa i folden. Foruten dette eier mediehuset også Steinkjer-Avisa, Inderøyningen, Snåsningen og Trønder-Distribusjon.

AS Nord-Trøndelag eier i dag 51,8 prosent av selskapet, mens LL Inntrøndelagen har 38,1 prosent. Polaris Media ASA siden 2010 har hatt en eierpost på 10,1 prosent. 

Men Trønder-Avisa AS har en utfordrende situasjon, etter flere år i minus. Av innkallingen til generalforsamlingen i LL Inntrøndelagen kan vi lese at konsernet holder på å tape egenkapitalen, etter 10 millioner minus i 2016 og nye 4 millioner minus i 2017. I tillegg er trolig noen balanseposter overvurdert, heter det.

- Det betyr at selv om driften går i null i 2017, vil egenkapitalen i løpet av et par år kunne være tapt. Dette betinger slik styret ser det uunngåelig at det foretas betydelige grep også på eiersiden, skriver eierselskapets styre.

Men det grepet må ikke bety Polaris Media, mener Øie. Tvert i mot vil han garantere for en emisjon på opp mot 15 millioner kroner i LL Inntrøndelagen - som igjen kan skytes inn i Trønder-Avisa. Dette gjennom å utstede 1500 nye «lotter» (aksjer) i LL Inntrøndelagen til en pris på 10.000 kroner, like mange aksjer som selskapet har i dag.

Odd Øie vil stanse Polaris sine planer for Trønder-Avisa - og heller skyte inn frisk kapital gjennom et lokalt eierselskap. Foto: Gard L. Michalsen

Men pengene kan komme fra flere: Ifølge investorens skriv til eierne i Inntrøndelagen er interessen stor «både fra andre konsernuavhengige mediehus og nye lokale investorer».

- Hvem er dette? Er dette en plan for noe større enn bare Trønder-Avisa?

- Det jeg kan si er at jeg har et stort nettverk, og hvis jeg kommer til bordet her, er det flere som kan være interessert.

- 15 friske millioner kan føre til at du og andre investorer til sammen tar kontroll over Inntrøndelagen. En videre emisjon i Trønder-Avisa kan også gjøre eierselskapet til majoritetseier i mediehuset. Er det ambisjonen?

- Jeg har ikke regnet på prosentene her, men hovedpoenget er at jeg har penger hvis avisa trenger penger. Det kan vi også yte som et aksjonærlån, dersom behovet blir akutt.

Amble Investment AS er forøvrig meget solid, med en egenkapital (2016) på 250 millioner kroner.

- Er ambisjonen å fortsette med dagens eierstruktur?

- Dagens struktur framstår kanskje som litt gammeldags, fra en tid hvor to politiske lag eide en avis. Men det er ikke det viktigste nå; jeg er fornøyd med å ha en eierandel, og mener prisingen fra Polaris er helt feil, sier Øie.

 

Vil samarbeide - i flere retninger

Odd Øie er forøvrig en betydelig aksjonær også i Polaris Media, men har samtidig for vane å «irritere» det midtnorske mediekonsernet. Blant annet eier han aksjer i Altaposten, og for noen år siden ble det søksmål mellom småaksjonærer og Polaris Media om makta i mediehuset. Den vant Øie.

Avisinvestoren understreker at han ikke vil at Trønder-Avisa skal bryte alle samarbeid med Polaris Media.

- Men det er ikke gitt at mediehuset samarbeidet på alle fronter med konsernet. For det første er det ikke alltid lønnsomt, og for det andre tror jeg det er riktig å sikre noen lokale arbeidsplasser, sier Øie.

Men hvilke planer har han for avisa og datterselskapene?

Og hvordan skal Trønder-Avisa seg gjennom den digitale transformasjonen, kutte kostnadsnivået og sikre lønnsomhet uten en større partner?

- Avisa har ikke levert så gode resultater, og må gjøre noe på drifta. Og så må de sørge for kompetanse og digital utvikling, bekrefter Øie.

Aldri tidligere har Trønder-Avisa gitt ut avis med tanke på innbyggerne i Sør-Trøndelag, men det skjer tirsdag 10. mai. Her har sjefredaktør John Arne Moen akkurat mottatt et ferskt eksemplar av «spesialavisa» i trykkeriet til Polaris på Heimdal utenfor Trondheim.
John Arne Moen, sjefredaktør i Trønder-Avisa, er blant de ansatte som har signert et brev til aksjonærene - med oppfordring om å selge til Polaris Media ASA. Foto: Johan Arnt Nesgård

- Men som jeg ser i både Budstikka og andre aviser jeg er inne i, så er det ingenting som taler for at man ikke kan klare dette uten å være i konsern. Dessuten står man da friere til å finne de beste løsningene uten å være bundet til én leverandør, som også kan bestemme prisen.

- Samtidig som avisa mangler kapital, har de ansatte uttrykt bekymring og et sterkt ønske om at LL Inntrøndelagen selger til Polaris Media. De beskriver en slitasje og usikkerhet. Hva tenker du om det?

- Jeg har inntrykk av at de allerede er i gang med omstilling i avisa, og har hatt en god start på året. Polaris Media er allerede representert med Per Axel Koch i styret, som vi regner med gjør de grepene som trengs. Og jeg har sagt at vi kan stille med kapital og aksjonærlån, så det bør ikke være noen usikkeret om den finansielle situasjonen, sier Øie.

 

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media - her fra sine lokaler i Trondheim.
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media - her fra sine lokaler i Trondheim. Foto: Erik Waatland

Per Axel Koch: - Vi får se hva som skjer i morgen. Det er heldigvis sånn i næringslivet at gode prosjekter har en tendens til å bli gjennomført

Konsernsjef Per Acel Koch og Polaris Media kan få fullt herredømme over det trønderske medielandskapet, men så langt har altså Odd Øie klart å forpurre planen.

I morgen er det ny generalforsamling i LL Inntrøndelagen, som opprinnelig ville selge sine 38 prosent til Polaris Media. Konsernsjefen avventer nå den, før han vil spekulere i hva som skjer videre:

- Styret har lagt ned et forslag om å selge alle aksjene i Trønder-Avisa til oss. Så blir det opp til generalforsamlingen å avgjøre dette endelig, sier Koch.

Etter hva Medier24 forstår, viser juridiske utredninger at det kreves enstemmighet for å selge alle aksjene. Et slikt salg vil nemlig endre selskapets vedtektsfestede formål - noe som krever enstemmighet på generalforsamling.

Det vil i realiteten si at det holder med én stemme mot i morgen, så blir Polaris-salget blokkert.

- Når man vet hva Odd Øie uttaler og at det er noe lokal motstand, er det da realistisk at salget kan vi vedtatt og gjennomført?

- Vi får se hva som skjer først. Det er jo litt til ettertanke at det er utrolig mange som ønsker at den nye eiermodellen skal bli gjennomført - ikke minst de ansatte selv. Det er hyggelig å se at vi er ønsket, og synd hvis vi ikke får det til.

 

Mener prisen er god nok

Kritikken fra Odd Øie om at prisen er for lav er konsernsjefen uenig i. Koch kommenterer det slik:

- Jeg ser at noen kritiserer det. Men slik selskapet framstår i dag, er ikke en verdsettelse til 24 millioner kroner noen dårlig verdi. At medieselskaper for noen år siden ble verdsatt høyere er ganske irrelevant i 2018.

- Men et minikonsern med 200 millioner kroner i omsetning, kan være i stand til å levere solide resultater?

- Ja, det kan du si. Men vi kan ikke verdsette et selskap etter hva det burde ha tjent. Det har historisk ikke vært noen god inntjening i Trønder-Avisa, og da er det det verdsettelsen må komme utfra.

- Så ligger det selvsagt en oppside der, hvis vi lykkes. Men før vi kommer dit er det en relativt krevende endringsprosess, spesielt på digital utivkling, sier Koch.

- Har dere vurdert det som aktuelt å betale mer enn 9 millioner kroner for 38 prosent?

- Nei, dette er ikke noen budkamp som sådan. Dette var avtalen vi ble enige om, og det er det LL Inntrøndelagen må ta stilling til.

 

«Et godt prosjekt som bør bli gjennomført»

Hva skjer hvis - eller når - et mindretall på generalforsamlingen etter alt å dømme blokkerer salget? Det vil ikke konsernsjefen i Polaris spekulere for mye rundt, når vi spør:

- Da må vi se på hva vi gjør. Det er heldigvis slik i næringslivet at gode prosjekter har en tendens til å bli gjennomført. Og dette er et godt prosjekt som burde bli gjennomført, uansett hva som skjer i morgen.

- AS Nord-Trøndelag skal etter planen fortsette med 44 prosent av aksjene i Trønder-Avisa. Er det aktuelt for Polaris å kjøpe disse aksjene i stedet?

- Det er ingen aktuell problemstilling, fordi AS Nord-Trøndelag har vært tydelig på at de ønsker å være med videre med en tydelig eierposisjon, mens LL Inntrøndelagen har ønsket å selge seg ut. 

 

Til toppen