FOTBALLFRUE-reportasje i Dagens Næringsliv fra januar.
FOTBALLFRUE-reportasje i Dagens Næringsliv fra januar.

Jonas Forsang tok selv initativ til Fotballfrue-intervju. Nå skal PFU vurdere hvor tette koblingene var.

DN avviser for nære bånd til managementet.

Når PFU møtes tirsdag 28. april, skal de blant annet behandle en klage på Dagens Næringslivs intervju med «Fotballfrue», Caroline Berg Eriksen.

Bak klagen - som du kan lese sakspapirene til her - står privatpersonene Oda Karine Sparhjell og Mirijam Thorsen.

Reportasjen stod på trykk 16. januar, og kan fortsatt leses på DN.no. I papiravisa fikk Fotballfrue en reportasje over flere sider.

Og kjernen i PFU-klagen er om journalist Jonas Forsang har for tette bånd til miljøet og managmentet rundt Berg Eriksen, inkludert Forsangs venn og tidligere kollega Magnus Rønningen, som har operert som Berg Eriksens PR-rådgiver.

Spørsmålene om habilitet som senere førte til PFU-klage, begynte med både twitter-meldinger og påstander i DNs kommentarfelt. Kommentarer som DN.no først slettet. Og som blant annet lyder, fra nevnte Oda Karine Sparhjell:

Jeg etterlyser en kommentar fra DN om Jonas Forsangs forhold til Fotballfrues management, Peter Peters og Camilla Pihl. Det er problematisk mange koblinger mellom disse aktører.

# Jonas Forsang skulle gi ut singelen "Danse som du har CP" på Peter Peters daværende plateselskab.
# Jonas Forsang er kjæresten til Vanessa Rudjord, tidligere redaktør for Costume, som er venninne til Camilla Pihl.
# Jonas Forsang har skrevet en artikkel for Costume, "Den store kjærligheten", hvori bl.a. Camilla Pihl og Peter Peters medvirket. Vanessa Rudjord var da redaktør for Costume.
# Da saken om Fotballfrue ble avslørt, skrev Jonas Forsang kommentarer på Facebook, hvor han ga uttryk for at han ikke skjønte kritikken.

Ergo er denne artikkel skrevet av en journalist som er nær bekjent av Fotballfrues manager og ikke upartisk.

Under kommentarfeltet er forøvrig debatten preget av en diskusjon om at kritiske kommentarer blir slettet.

- Jeg har ikke selv forfattet kommentaren, men publiserte den på nytt da den stadig ble slettet. Burde ikke slike forbindelser bli opplyst i saken, skriver Sparhjell i klagen, og viser til Vær Varsom-plakatens punkt 2.3:

2.3. Redaksjonelle medarbeidere må ikke ha oppdrag eller verv, økonomiske eller andre bindinger som kan skape interessekonflikter i sammenheng med deres redaksjonelle oppgaver. De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet. Vis åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet.

Journalisten foreslo intervjuet

I et grundig tilsvar fra Dagens Næringsliv, avvises påstandene om at det er for tette bånd mellom journalist Jonas Forsang og miljøet rundt Caroline Berg Eriksen.

I tilsvaret står det å lese at DNs journalist Forsang selv tok initativ til å intervjue Caroline Berg Eriksen, og at det skjedde på helt normal måte: 

Caroline Berg Eriksen hadde på det tidspunktet ikke gitt noen intervjuer om kritikken etter kommentar-avsløringene, og DN ønsket å lage et nyhetsintervju som kunne publiseres samme uka, og som handlet om hvordan hun opplevde kritikken.

DN beskriver hvordan Forsang først kontaktet Peter Peters, bloggerens manager. Og senere ble satt i kontakt med nevnte Magnus Rønningen. Og så kom i kontakt med den fotballspillense fotballfruemannen Lars Kristian Eriksen. Ifølge DN var det ingen bindinger om tema kriterier for intervjuet, samt at den redaksjonelle prosessen foregikk på normal måte:

Oppsummert fra avisen: Det var DN som tok kontakt og som ønsket intervjuet. Det ble ikke lagt noen begrensinger i tema/vinkling, og ingen krav til redigeringer eller tittel. Det vises til at denne jobben ble gjort i tett samarbeid med DNs redaksjonssjef, og kun mindre endringer ble på normal måte tatt i sitatsjekken. Det anføres at et par av Caroline Berg Eriksens innspill i sitatsjekken også ble avvist.

Avviser dårlig presseskikk

Avisa avviser også påstandene om for tette bånd, og tilbakeviser flere av påstandene fra klagerne om Jonas Forsangs bånd til Fotballfrue-miljøet.

DN mener det er vanskelig «å starte en praksis der journalistenes og journalistens familie privatliv skal endevendes på grunn av påstander fra tilfeldige og anonyme brukere av kommentarfelt på internett». Men i PFU-tilsvaret velger de likevel å «gjøre et unntak»:

- For å vise hva slags bilde sosiale medier og bloggere kan skape ved at påstander ikke faktasjekkes, slik det normalt er i en redaksjon.

Og i gjennomgangen hevder DN at journalist Forsang;

  • Aldri tidligere har møtt eller snakket med Berg Eriksen-paret.
  • Ikke er venn eller bekjent med Peter Peters, utover at de er aktive i musikkbransjen. Forsang intervjuet Peters og kjæresten Camilla Pihl i januar 2013, men skal ikke ha hatt kontakt utover det. Og Pihl skal ikke være venninne med Forsangs kjæreste Vanessa Rudjord.

- DN kan ikke se at Forsang har noen relasjon med Peters som gjør han inhabil i forhold til et intervju med blogger Caroline Berg Eriksen. Forsang kan heller ikke huske at han har skrevet en kommentar om Fotballfrue på Facebook. DN hevder de ikke er kjent med hva denne påstanden bygger på, heter det i tilsvaret.

DN erkjenner imidlertid at Forsang og Magnus Rønningen er venner og tidligere kolleger, og at «det med fordel kunne vært nevnt i artikkelen». Men avviser samtidig at Rønningen har hatt noen tydelig rolle under intervjuet, eller at det skal ha gitt DN noen fordeler.

Avisa avviser oppsummeringsvis at journalisten her har gjort noe galt, og forsvarer Forsangs kildenettverk og arbeid:

- Klager synes å tro at det er kritikkverdig at journalist Jonas Forsang får kilder gjennom jobben, holder kontakt med kilder på en hyggelig måte via sosiale medier og jobber systematisk med å ha et stort og variert nettverk. Det er det ikke. Tvert imot. Det er en nødvendig del av jobben og helt grunnleggende i all journalistikk.

FOTNOTE: Journalist Jonas Forsang har nylig sagt opp sin jobb i DN, for å drive som frilanser, musiker og med bokprosjekter.

Til toppen