Jonny Karlsen er ny journalist i Forsvarets forum
Jonny Karlsen er ny journalist i Forsvarets forum (Foto: F)

FOLK

Jonny Karlsen (44) er ansatt i fast stilling som journalist i Forsvarets forum

Tar over jobben etter Torbjørn Løvland, som start i bladet i 1983.

Jonny Karlsen (44) startet 1. august jobben som journalist i F – Forsvaret forum med kontorsted på Bardufoss.

Han tar over etter Torbjørn Løvland, som start i bladet i 1983.

Karlsen kommer fra jobben som presse- og informasjonsbefal i Heimevernet, hvor han også tidvis har fungert som redaktør for Heimevernsbladet. Før det jobbet han som journalist og vaktsjef i Harstad Tidende.

Karlsen er utdannet journalist fra det som da het Høgskolen i Stavanger, men som i dag er universitet.

Forsvarets forum er det største fagbladet om forsvar. I tillegg til nettsidene forsvaretsforum.no kommer fagbladet ut seks ganger i året. Forsvarets forum er kåret til Årets fagblad 2018 av Fagpressen.

Til toppen