Journalist ble dømt for sovevoldtekt av kollega - men lagretten snudde dommen til full frifinnelse
(Illustrasjonsfoto: Scanpix)

Journalist ble dømt for sovevoldtekt av kollega - men lagretten snudde dommen til full frifinnelse

Juryen slår fast at mannen i 30-åra er uskyldig. Han ble også frifunnet for krav om erstatning.

Medier24 meldte i fjor høst om en mann i 30-åra som av en tingrett på Vestlandet ble dømt til 4 år og 3 måneder fengsel for voldtekt av en kvinne tidlig i 20-åra.

Mannen jobbet på daværende tidspunkt i et lokalt mediehus, hvor den unge kvinnen var frilanser, og han blant annet mottok og redigerte hennes saker.

Høsten 2016 møttes de på byen, dro videre på et nachspiel og på natta hadde de seksuell omgang.

Tingretten mente kvinnen var så beruset at hun ikke var i stand til å motsette seg seksuell omgang, og mannen ble dømt til fengsel i fire år og tre måneder for voldtekt.

 

Juryen frikjente mannen

Men Frostating lagmannsrett snudde helt om på dommen, da saken var oppe for ankebehandling nylig:

Lagmannsretten var satt med lagrette, altså en jury - en ordning som nå er vedtatt avskaffet. Juryen svarte nei på tiltaltens tre skyldspørsmål:

  • Mannen er ikke skyldig i voldtekt, mener retten.
  • Han frifinnes også for et tiltalepunkt om trusler mot fornærmede i forbindelse med straffesaken og anmeldelse, noe han ble dømt for i tingretten.
  • Og lagretten mener mannen også må frifinnes for «grov uaktsom voldtekt».

 

- Kan ikke ses bort fra tiltales forklaring

Juryen begrunner ikke sine avgjørelser, og det er derfor ingen vurderinger å lese om selve skyldspørsmålet i dommen.

Men som ofte ellers i slike saker opprettholdt fornærmede krav om erstatning, slik at lagmannsretten - altså dommerne - skulle vurdere voldtektsanklagen utfra beviskravene for oppreisning. Da holder med «klar sannsynlighetsovervekt».

Her følger imidlertid lagmannsretten juryen, og slår fast at mannen frifinnes både for straff og krav om erstatning.

I dommens vurdering av sistnevnte spørsmål kan vi lese at fornærmede var kraftig beruset, og «mye taler for at hun var helt utslått som følge av beruselse».

Men retten mener det ikke er bevist at hun var «bevisstløs», eller at tiltalte hadde samleie med henne uten samtykke.

Det slås fast at «hennes manglende hukommelse skaper en usikkerhet omkring hva som har skjedd. [Tiltaltes] forklaring kan ikke ses bort fra», mener retten.

 

Til toppen