Roger Aarli-Grøndalen er redaktør i Journalisten.
Roger Aarli-Grøndalen er redaktør i Journalisten. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

Journalisten ble ikke felt i PFU: Slik gikk det med DN, DB, NRK og de andre mediene

Fire brudd, en avis fikk kritikk og sju ble ikke felt. Slik gikk det med resten av sakene under gårsdagens PFU-møte.

Onsdagens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet ikke bare VGs dekning av Sofie-saken, men også en rekke andre saker. 

Av sakene som ble behandlet, landet utvalget på fire saker med brudd på god presseskikk, en sak med kritikk og sju saker hvor utvalget konkluderte med at mediet ikke hadde brutt god presseskikk. 

 

Disse ble felt: 

VG:

Denne saken ble behandlet åpent. VG ble felt på fem punkter, for sin dekning av Sofie-saken og på to punkter for den interne granskningsrapporten de skrev i etterkant av saken. 

 

Bygdeposten:

Denne saken ble behandlet åpent. Bygdeposten laget i mai en sak om eksamenstrekket på en skole i Buskerud, og klager var en av elevene som ble omtalt i saken. Han var trukket opp i tysk, og var avbildet gråtende og sitert på at han var redd for å stryke på eksamen. 

Han og moren hadde klaget Bygdeposten inn for brudd på følgende punkter: 3.3, om premisser for intervjusituasjon, 3.9, om å vise hensyn i sårbare situasjon, 4.1, om å vise saklighet og omtanke, 4.8, om omtale av barn og 4.12, om bildebruk.

PFUs flertall landet på at dekningen til Bygdeposten var brudd på punktene 3.3, om premisser og 4.1, saklighet og omtanke. Det ble tatt ut dissens i denne saken. 

 

Klassekampen:

Denne saken ble behandlet lukket. Utvalget konkluderte med brudd på to punkter i Vær varsom-plakaten: 3.2, om kildebredde og opplysningskontroll og 4.14, om manglende samtidig imøtegåelse i saken. 

 

Åndalsnes Avis: 

Denne saken ble behandlet lukket. Utvalget konkluderte med brudd på to punkter i Vær varsom-plakaten: 4.1, om saklighet og omtanke i presentasjonen og 4.4, om å ha dekning for titler, ingresser og innganger. 

 

Fikk kritikk: 

Dagens Næringsliv: 

Denne saken ble behandlet åpent. Klager Lars Christian Beitnes mente DN hadde brutt god presseskikk på tre punkter (3.2 om opplysningskontroll, 4.1 om saklighet og omtanke og 4.4 om dekning for titler), i sin sak «Børs-topp varslet om kjempesøksmål». 

I sin klage skriver Beitnes: «Rettssystemet på Malta er slik at man må gjennomføre enkelte formelle skritt for å unngå at potensielle krav foreldes. For å sikre seg mot slik foreldelse er det rutinemessig i det matetiske rettssystem at personer og selskaper varsles om hypotetiske krav. Det er nettopp dette som er skjedd i denne saken. Svenske pensjonsmyndigheter har rutinemessig reservert seg retten til å gjøre krav gjeldende mot nær samtlige selskap og personer som omtales i rapporten» og videre: 

«Saken er altså intet «gigantsøksmål», men en rutinemessig fremtidig reservasjonsrett, som eventuelt rutinemessig må fornyes annethvert år for å unngå foreldelse».

PFU landet på å gi Dagens Næringsliv kritikk for manglende opplysningskontroll og kildebredde, altså punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten. 

 

Disse ble ikke felt: 

Tidsskriftet Brannmannen: 

Brannmannen var klaget inn for et Facebook-innlegg, publisert av redaktør Lars Brenden. Tittelen på innlegget var «Egnet eller ikke?» og startet slik:

«Det er interessant å observere fra sidelinjen hvordan saken om brannsjefstillingen i Bergen utspiller seg i media hvor søkeren til stillingen, Anne-Margrete Bollmann får anledning til å brette ut sin fremstilling uten at motparten kommer til orde».

Klager er Anne-Margrete Bollmann, som mente innlegget brøt med punktene 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.14, 4.15, 4.17 i Vær varsom-plakaten. Utvalget ga ikke klager medhold. 

 

Faktisk.no 

Estate Nyheter klaget Faktisk.no inn for innsiktsartikkelen «Innsikt: Ingen har pålagt Maxbo på Sinsen å lage 88 sykkelplasser», og mente publiseringen var brudd på punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde, og punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse. 

PFU var ikke enige, og mente Faktisk.no ikke har brutt god presseskikk. 

 

Bodø Nu

Denne saken er utsatt fra et tidligere møte, fordi utvalget trengte mer informasjon for å behandle saken. Klager Soheila Yalpani, som klager på vegne av finansmannen Danny Hayes, mener en rekke artikler Bodø Nu har publisert om Hayes ønsker om å investere i en rekke prosjekter i Bodø.

Klager mente i alt avisas artikler brøt med følgende punkter i Vær varsom-plakaten: 

 • Punkt 2.3, om åpenhet om bakenforliggende forhold
 • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
 • Punkt 3.3, om klare premisser
 • Punkt 3.7, om presis sitatbruk
 • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
 • Punkt 4.2, om skillet mellom kommentar og fakta
 • Punkt 4.3, om privatliv
 • Punkt 4.4, om dekning for titler etc.
 • Punkt 4.5, om forhåndsdom
 • Punkt 4.13, om å rette feil
 • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse

Utvalget var ikke enig, og mente Bodø Nu ikke har brutt god presseskikk i omtalen av Hayes. 

 

Dagbladet: 

Denne saken ble behandlet lukket. Utvalget konkluderte med at Dagbladet ikke har brutt god presseskikk. 

 

NRK: 

Denne saken ble behandlet lukket. Utvalget konkluderte med at NRK ikke har brutt god presseskikk. 

 

VG: 

Denne saken ble behandlet lukket. Utvalget konkluderte med at VG ikke har brutt god presseskikk. 

 

Journalisten: 

Denne saken ble behandlet lukket. Utvalget konkluderte med at Journalisten ikke har brutt god presseskikk. 

 

Den lukkede saken, hvor Sunnhordland er klaget inn, ble utsatt til neste møte.

Til toppen