Anders Cappelen. Innfelt: Karianne Solbrække.
Anders Cappelen. Innfelt: Karianne Solbrække.

DEBATT

Karianne Solbrække gir en oppsikts­vekkende rosen­rød beskrivelse av TV 2s forhold til sannheten

«Uriktig om TV 2-løgn», skriver Anders Cappelen, som klagde inn kanalen til PFU på vegne av overlege Per Kristian Eide.

  • Endret
  • ANDERS CAPPELEN, klagde TV 2 inn for PFU på vegne av Per Kristian Eide, og «bistår ham i hans forsøk på å ansvarliggjøre TV 2 rettslig». Svarer på kronikk fra Karianne Solbrække.

 

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække gir i Medier24 den 17. august en oppsiktsvekkende rosenrød beskrivelse av TV 2s forhold til sannheten.

Solbrække skriver at «Løgn er å si noe man vet ikke er sant. Det gjør ikke TV 2. (…) Journalister har ingen interesse av å fortelle noe som ikke er sant».

For alle som følger PFUs avgjørelser i klager på norske medier, er det åpenbart at dette ikke er sant.

Et stort antall klagesaker der medier felles for brudd på god presseskikk, handler nettopp om at journalister har gitt en uriktig eller usann fremstilling av faktum. Dette gjelder ikke minst i saker der PFU har felt TV 2.

TV 2s angrep på en av Norges fremste nevrokirurger, professor og overlege Per Kristian Eide ved Rikshospitalet, byr på en lang rekke eksempler på TV 2s journalistiske løgnaktighet.

De over 70 nyhetssakene TV 2 publiserte om Eide og et forskningsprosjektet han leder, er det kanskje voldsomste medieangrepet på en enkeltperson i nyere tid. TV 2 fremstilte forskningen som nazi-forskning, og Eide ble i leserkommentarer (som fortsatt publiseres av TV 2) sammenlignet med nazi-legen Josef Mengele.

I en over fem år gammel artikkel i TV 2s nettavis beskyldes fortsatt Eide for å ha ”tatt hjerneprøver uten at pasientene visste om det”. Var dette sant, ville han blitt fratatt legelisensen, straffeforfulgt og høyst sannsynlig fengslet.

Ifølge TV 2 var det advokat Geir Lippestad som sa at det var tatt hjerneprøver uten at pasientene visste om det. Men i tv-intervjuet som nettartikkelen var basert på, sa aldri Lippestad noe slikt.

Hva verre er, er at TV 2s journalister visste at påstanden var usann. Det er dokumentert at TV 2 visste at samtlige deltagere i det aktuelle forskningsprosjektet hadde samtykket skriftlig, og undertegnet på at de hadde mottatt skriftlig informasjon der det fremgikk at det skulle tas hjerneprøver av dem samtidig med at de skulle ha en planlagt og nødvendig hjerneoperasjon (i samme operasjonssår).

Men dette fortalte ikke TV 2 publikum. For ikke å redusere artikkelens sjokkeffekt, unnlot TV 2 også å fortelle at forskningen var godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), at deltagerne hadde alvorlig hjernesykdom, og at målet med forskningen var å forbedre et dårlig og farlig behandlingstilbud til den aktuelle pasientgruppen. TV 2 var beviselig kjent med alt dette. 

Helsetilsynet gransket forskningen i to år, og TV 2 dekket konklusjonen i februar 2015. Helsetilsynet skriver bl.a. følgende:

”I forbindelse med forskningsprosjektet har Statens helsetilsyn innhentet de skriftlige samtykkene fra 112 pasienter avgitt i tidsperioden 21. januar 2010 – 29. oktober 2012, gjennom signerte samtykkeskjemaer.”

Likevel fortsetter TV 2 å publisere den påviselig gale og svært injurierende påstanden om at Eide tok hjerneprøver av pasienter uten at de visste om det.

Nyhetsredaktør Solbrække skriver i sitt medier24-innlegg om TV 2s dekning av Per Sandbergs private Iran-gate at ”Jeg har derimot vært åpen om at vi kan ha gjort feil, og det skal vi selvsagt rette opp i og beklage”. 

TV 2 har gjentatte ganger blitt gjort oppmerksom på den grovt feilaktige påstanden om at Eide tok hjerneprøver av pasienter uten at de visste om det, både i PFU-klager, innlegg i Dagsavisen, og senest i Oslo tingrett der TV 2 ble dømt for angrepet på Eide. Men TV 2 nekter fortsatt å rette. 

20. august i år omtaler VG banebrytende norsk hjerneforskning som Eide står bak, og som er en forlengelse av forskningsprosjektet TV 2 angrep. Gjennom hele TV 2s kampanje mot Eide, insisterte TV 2 på at forskningen ikke hadde noen nytteverdi for pasientene, det var ”kun for forskning”.

”Journalister har ingen interesse av å fortelle noe som ikke er sant,” skriver Karianne Solbrække.

Hvilken interesse hadde TV 2-journalistene av å fremstille det de kalte ”hjerneforskningsskandalen” som århundrets største forskningsskandale?

De skulle være med i Skup-konkurransen.

Det ble verken pris eller diplom, men de fikk 52 PFU-klager og et injuriesøksmål.

  • Nyhetsredaktør Karianne Solbrække er forelagt kronikken, men avstår fra å gi samtidig imøtegåelse. Hun understreker at saken ikke er avsluttet og skal behandles i lagmannsretten.
Til toppen