Vårt Land, Dagsavisen og Mentor Medier holder til i Grubbegata i Oslo sentrum.
Vårt Land, Dagsavisen og Mentor Medier holder til i Grubbegata i Oslo sentrum.

Kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av Vårt Land-bråk: Internt notat avviser anklagene om manglende samarbeid

Vårt Land anklages av søsterselskapene for å ikke dele nok kunnskap, teknologi og kompetanse internt i konsernet. Her er en liste som skal vise en annen side, sier kilder.

I november i fjor varslet sju av Mentor Mediers toppledere om et dårlig samarbeid med Vårt Land og sjefredaktør Åshild Mathisen.

Situasjonen var så problematisk de uttrykte sin bekymring i et brev til styret i Mentor Medier.

I brevet var det klart at man opplevde at avisen ikke var interessert i å samarbeide om for eksempel teknologi, distribusjon og andre ting som er naturlig i et aviskonsern.

 

Internt notat

Kilder i Vårt Land er derimot uenige om fremstillingen av saken og deler et internt notat med Medier24. Dette er et notat som er laget på bakgrunn av at denne saken har sprukket.

I notatet gjør kildene i avisa det klart at det er flere punkter der de har forsøkt eller har gjennomført løft på vegne av avisa, avisene i konsernet eller konsernet selv.

Medier24 har presentert notatet for konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier. Han svarer i en kort kommentar:

– Jeg vil ikke gå inn og drøfte notater og lekkasjer i mediene, sier han.

Sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm i Dagsavisen, som var en av de som underskrev brevet, uttalte til Medier24 tidligere fredag at han står ved sin bekymring.

Han er gjort kjent med deler av innholdet i notatet og svarer:

– Jeg stiller meg bak det som står i brevet fra november, som er en bakgrunn for mine opplevelser av samarbeid rundt store fellesprosjekter, som man har forsøkt å få til i konsernet. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken.

 • Medier24 har forsøkt å få en kommentar fra sjefredaktør Åshild Mathisen i Vårt Land uten hell.

 

Her er hele notatet

Det interne dokumentet heter «Samarbeid - Vårt Land og Mentor Medier - Praktisk, strategisk, visjonært» og Medier24 viser det i sin helhet:

 

«Under følger kortfattede eksempler på samarbeid og kompetansedeling. Det er ikke en uttømmende liste, men eksempler fra praktisk til strategisk nivå.

Kommersiell produktutvikling

 • Utviklet og produsert produktet VL Jobb - et omfattende konsept digitalt og i papiravisen. Dette er tilbudt Dagsavisen og Dagen, men foreløpig har de valgt en annen løsning
 • Vi har grundig delt erfaring og detaljer rundt konseptet Strømninger i produktforum og tilbudt deling av teknologi. Vært tydelige på at vi gjerne kommer tilbake og presenterer andre prosjekter.

Digitalisering og analyse

 • Deltar i felles markedsforum for avisene som er kunder av Mediaconnect, for å dele erfaringer på opplagssiden.
 • Samarbeid med Dagsavisen på bevaringsarbeid, Dagsavisen tester ny teknologi, VL bidrar med salgsressurser.
 • Vi møter i konsernets «produktforum» med en fast ansatt og han har gjennom uken kontakt med konsern om teknisk utvikling.
 • Tett daglig dialog med Dagen og Dagsavisen, der Vårt Land har presentert alt vi gjør av utvikling og delt våre erfaringer (stand up med Dhaka og representanter for avisene). Flere ganger har man vært interessert i VLs produkter og vi har alltid delt alt vi kan. På disse møtene har VL møtt selv i perioder der andre aviser ikke har prioritert dette. Eksempler på ting vi har diskutert: advertorialløsninger, VLjobb, annonsestyringssystemer m.m. VL har tatt seg tid til å presentere løsninger nærmere utover stand up når det har vært ønske,
 • Vårt Land har siste par årene diskutert muligheten for felles videoløsning (player) i Polopoly. Der har vi vært i tett dialog Dagsavisen og spesielt Dagen. Denne ballen ble plukket opp av CoWork/Mentor Digital i høst.
 • Tatt initiativ til møte internt i konsernet om koordingering av analysebehov knyttet til MediaConnects (konserninternt selskap) tjenester. VL luftet dette for kontaktene våre i Markedsforum, som gav veldig positive tilbakemeldinger og ønske om felles møte. Der stilte Dagsavisen fra vårt konsern, i tillegg til Nationen, Klassekampen m.flere. Dette gav MC muligheten til å få en dialog med mange av sine kunder om utvikling av et slikt verktøy.
 • Tatt initiativ til møte med Bisnode, felles for bedriftene i konsern (Da, VL osv…). Basert på erfaringene her har VL foreslått løsninger for den felles payflowen.

Rammevilkår

 • Kontinuerlig dialog med Dagsavisen/konsern om rammebetingelser, strategi for kommunikasjon og retorikk. Initiert møte med Dagsavisens sjefredaktør og kommersiell direktør til Vårt Land for taktiske diskusjoner inn mot myndighetene
 • Reforhandlet trykkeriavtale, konsern og avis sammen, ledet av VLs produkt- og salgssjef.

Møtepunkter og delingskultur

 • Ledelsen i Vårt Land tok initiativ til besøk i Dagen våren 2017. Sjefredaktør og kommersiell direktør reiste til Sverige for dypere diskusjoner om kompetansedeling og samarbeid.
 • Stoffutveksling: Dagen kan i dag benytte seg av innhold fra Vårt Land/Strek media. De har tiltrådt en konsernavtale for stoffutveksling som journalistene i Vårt Land får betalt for. Dagsavisen benytter også denne konsernavtalen inn mot sine publikasjoner.
 • Samarbeid mellom Vårt Lands produkt- og salgssjef og Dagsavisens kommersielle direktør om opplagsoppgaven, blant annet. Utveksling av erfaring og kompetanse, gjennomlesning og kvalitetssikring.
 • Tre ansatte fra Vårt Land takket ja til invitasjon fra MediaConnect til konferansen DMexco høsten 2017 og deltok sammen med en større gruppe fra hele konsernet.
 • Vårt Lands kommersielle avdeling har hatt flere besøk fra Dagen, for å snakke organisering og samarbeid m.m.
 • Serviceleder i Vårt Land gjør i dag en rekke oppgaver for konsernet, på daglig basis.
 • Vi tilpasset det slik at en ansatt i konsern jobbet med prosjekter i Vårt Land (verdidebatt.no), til han ble ønsket tilbake i konsern.
 • Deltatt med to ansatte i en rekke møter og befaringer i samarbeidsgruppa for nye lokaler.
 • Faste månedlige møter med telefonselgerne i det konserninterne selskapet Mediesalg, fra 2018 deltar også sjefredaktør (eller andre redaktører). Redaktørene har besøkt dem tidligere, og senest i mars ble hele gruppa invitert til Vårt Land og et nytt møte med sjefredaktøren. Tett dialog på flere nivå.
 • Tett samarbeid mellom vårt forlag, der begge redaktørene rapporterer til kommersiell direktør i Vårt Land, og Libris:
 • Vårt Lands markedsfører hadde et møte med Libris pressekontakt da hun var her i Vårt Land på besøk i januar.
 • Vi møter forlagssjef Jennie fra tid til annen i Oslo, i år møtes vi også på Nordisk forleggerkonferanse i Danmark i mai.
 • Utveksling av ideer, nyheter, tips og bransjekunnskap går begge veier.
 • Vi sender dem ofte våre utgivelser, nå sist Stille uke og Hellig jul. Libris forsøker å få til noe tilsvarende med hefter i Sverige, inspirert av vår erfaring.
 • Vi har felles utgivelse av bøkene til Tomas Sjödin og skal i år utgi deres forfatter Patrik Hagman.
 • Vi er også nær en felles avtale om å hente forfatteren Nadia Bolz-Weber til Skandinavia i januar. De gir også ut hennes bok etter at vi tipset dem om henne.
 •  Vi møtes fast på bokmessen i Frankfurt.

Oppkjøp og investeringer

 • Suksesshistorie: Konsern og avis hadde felles ønske om overtakelse av magasinet STREK. Konsernet formulerte at strategisk samhørighet var viktig, og Vårt Land bekreftet potensiale for synergier. Vårt Land og samarbeidet tett med konsern i hele sonderings- og oppkjøpsfasen. Vårt Land leverte på visjon, strategi og ideologi, konsernet var tett på oppkjøpet.

Utviklingsmuligheter og vekst

 • Vi har tatt flere initiativ inn mot ønsket samarbeidspartner Kristeligt Dagblad. Vårt Land har vært på flere besøk i København, både ledelsen og andre, for kompetansedeling og undersøke økt samarbeid mellom avisene. KD var nettopp i Oslo, og her ble det signalisert interesse for samarbeid om utenriks- og eksistensstoff mellom avisene. STREK presenterte sitt magasin og vi diskuterte mulighetene for utveksling på tvers. Vi håper dette kan styrke samtalene mellom KD og konsern.
 • Forlaget har også en god dialog med Kristeligt Dagblads forlag. Møter dem på messer, utveksler ideer og nyheter, oversetter deres forfatter Sørine Gotfredsen til norsk m.m.
 • Det ligger mange fremtidige muligheter som Vårt Land ønsker utforsket - på tvers av de kristne publikasjonene, gitt konsernets kristne strategi. Eksempler på dette:
 •  Digitalt samarbeid. Nettforumet verdidebatt som nordisk forum (Vårt Land/Dagen/Kristeligt Dagblad)
 • Stoffutveksling i papiravisene: Nordiske spaltister (utveksling mellom Vårt Land/Kristeligt Dagblad/Dagen)
 • Vårt Land har også tilbudt konsernet å bidra med sin kompetanse for hvordan drive komplekse strategiprosesser, samt økt analyse og innsikt på styrker, svakheter, muligheter og trusler ved kristenmarkedet og kristenstrategien.»
Til toppen