Landsstyremedlem Kjersti Fikse Ness i Norsk Journalistlag. Hun er også klubbleder i Adresseavisen
Landsstyremedlem Kjersti Fikse Ness i Norsk Journalistlag. Hun er også klubbleder i Adresseavisen (Bilde: Erik Waatland)

DEBATT

Kjersti Fikse Ness svarer Medier24-redaktør: Norsk Journalistlag står veldig sterkt

Redaktør Erik Waatland uttaler seg uten å gjøre sin research i sin kritikk av NJ, skriver landsstyremedlem Kjersti Fikse Ness i NJ.

  • Endret

 

«PS - for å komme NJs autopilot-forsvarere i forkjøpet: Ethvert «angrep» mot NJ leses inn i en kontekst om at man er «mot fagforeninger» eller at man ikke ønsker NJ godt. Det kunne ikke vært lengre fra sannheten.»

Det skriver redaktør for Medier24, Erik Waatland, slutten av det jeg personlig oppfatter som en forholdsvis spekulativ kommentar om NJ. Samtidig sender han innlegg sitt til meg, og ber meg svare.

Det kan jeg godt.

Jeg leser ikke Waatlands innlegg inn i noen kontekst om at han er mot fagforeninger, eller ikke ønsker NJ godt. Jeg leser hans kommentar inn i en kontekst der en redaktør uttaler seg bastant om noe han ikke har satt seg grundig inn i.

Waatland trekker inn økningene av kontingenten som noe usolidarisk.

Da fullstendig uten å nevne at kontingenten settes ut fra en modell som medlemmene – ikke landsstyret eller NJs politiske ledelse – har bestemt.

Det er landsmøtet, der medlemmene fra hele landet møtes for å diskutere og vedta slike saker, som har fastslått hvilken prosent av fast inntekt som skal legges til grunn for fastsettelse av kontingenten.

Det betyr imidlertid ikke at vi ikke er lydhøre for dem som synes kontingenten er for høy. Det er også slik at for dem som ikke har råd til å betale kontingenten, eksisterer det gode rabattordninger.

Waatland henviser videre til medlemstapet. Det bekymrer oss alle, tro meg. Men jeg er likevel ikke bekymret for NJs dekningsgrad; Vi er en fagforening som har en langt større dekningsgrad enn de aller fleste fagforeninger.

Som konsernutvalgsleder i Polaris Media, kan jeg melde at i omtrent alle redaksjonene i eget konsern er det tett opp mot hundre prosent organisering blant redaksjonelt ansatte.

NJ står utrolig sterkt, til tross for at vi mister medlemmer i takt med at stadig flere journalister forlater yrket.

En stor undersøkelse som ble rullet ut til alle våre medlemmer før sommeren, viste for øvrig at våre medlemmer er godt fornøyde med oss og den jobben vi gjør.

Hovedpoenget til Waatland er imidlertid lønningene til våre politiske ledere. Og det er klart at det er psykologisk vanskelig for mange at ledere for ei fagforening har millionlønninger.

Men mener Waatland at det er riktig å sammenligne lønna til våre to øverste politiske ledere med ordinære redaksjonelle stillinger i BA, slik han hevder? Eller en hvilken som helst annen avis?

Jeg har i alle fall ingen ambisjon om at mine ledere i NJ skal tjene det samme som meg, en menig journalist og tillitsvalgt. Jeg jobber mye, de jobber mer. Jeg har ansvar som klubbleder, deres ansvar er langt større.

Jeg reiser en del, ikke i nærheten av det de gjør.

Svært mange tillitsvalgte i Norge blir møtt av en ledelse som hevder at «nå går det så dårlig økonomisk, at dere kan ikke få mer lønn». Det er et prinsipp vi står opp mot i lokale forhandlinger hvert eneste år.

I Adresseavisen har vi gått gjennom et spareprogram som også innebefattet nedbemanning for å berge økonomien. Likevel har jeg argumentert beinhardt for lønnsøkning for dem som da skal løpe enda fortere og løse enda flere oppgaver.

Det kan godt hende at lønnsøkningen jeg var med på å gi våre ledere denne uka, havner under prisstigen.

Det betyr at reallønna går ned.

Samtidig mener jeg at måteholdet vi viste da vi ga en krone-økning på nivå med det som er forventa for resten av bransjen, var riktig.

Vi har ledere som investerer all sin tid i arbeidet, som reiser landet rundt og legger inn flere arbeidstimer enn mange av oss ville drømt om. De har ingen tillegg, ingen ulempe, ingen helgeskjerming, ingen overtid.

Ikke engang diett på reise mottar de. Det er vilkår jeg ikke ville godtatt for egne medlemmer, men som jeg pålegger egne ledere.

Derfor er også grunnlønna deres høyere enn grunnlønna mi.

NJ er i krise, og smalt på nok et underskudd, hevder Waatland. Det er riktig at vi går med underskudd i år, men det stemmer ikke at økonomien i NJ er ute av kontroll, eller i krise.

NJ jobber etter en økonomisk plan som innebærer at vi skal gå med underskudd også neste år. Det er ingen hemmelighet. Det er i 2020 vi skal snu, ifølge planen.

I år har vi også flyttet til nye lokaler i Brugata. Det innebar en stor engangsutgift som vi visste at ville skape et større underskudd enn budsjettert. Det ser riktignok ikke pent ut i regnskapet, men det var forventet, og staben har kontroll på økonomien.

Flyttingen vil også gi innsparinger på sikt. Vi kjenner oss ikke igjen i Waatlands påstand om at NJ er i krise.

Vi er en høyst levende, vital fagforening, som kjører på for medlemmene, hver eneste dag. 

Til toppen