(Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen).
(Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen).

Knallsommer for radio, gode web-tall - og papiravisene har tapt 150 millioner kroner i år

MEDIEBAROMETERET: Mediebyråenes reklametall for juli er klar.

Denne uka ble mediebyråenes omsetningstall per juli klar, som forteller om utviklingen i denne store delen av reklamemarkedet.

Og utviklingen etter sju måneder er omtrent som tidligere i år:

  • Papiravisene taper store penger, og «fallet» har stabilisert seg på rundt 20 prosent. I rene penger er så langt over 150 millioner kroner forduftet fra mediebyråenes avis-budsjetter. For ordens skyld gjelder dette tallet i hovedsak riks- og regionaviser.
  • Fagpresse og ukepresse taper også, med rundt 10-15 prosent.
  • TV holder en solid posisjon, med en vekst så langt i år på 1,2 prosent sammenlignet
  • Radio leverer så langt i år 3,7 prosent vekst, og hadde en knall juli - i juni var den akkumulerte veksten i år på 1,8 prosent. Mediebyråenes omsetning i juli måned var på
  • Utendørsreklame og kino leverer fortsatt god vekst, om enn tallene her er små.
  • Internett leverer også en meget solid sommer, og etter at «veksten» har avtatt tidligere i år, er nettet nå på vei oppover.

(Trykk på bildet for større versjon av tabellen)
(Trykk på bildet for større versjon av tabellen)

Mediebyråforenigen leverer statistikken akkumulert, og ikke omsetning for enkeltmåneder.

Men ser vi litt bak tallene, tyder de på en meget solid måned for internett - sammenlignet med juli 2014. Særlig web-TV gjør det nå bedre igjen, med 85 prosent større omsetning i juli 2015 enn samme måned 2014. Tallene er imidlertid fortsatt små i dette segmentet.

Mediebyråomsetning - per måned:

Juli 2015 Juli 2014  
Internett 145 756 113 787 28,10 %
Display 78 323 63 327 23,68 %
Mobil 27 260 22 039 23,69 %
WEB-TV 8 439 4 550 85,47 %
Søk: 31 734 23 871 32,94 %

I sum har mediebyråene omsatt for 5,071 milliarder kroner i år, en vekst på 0,2 prosent sammenlignet med 2014. Det betyr at juli har vært en del bedre enn fjoråret; per juni lå det an til en liten reduksjon i den samlede omsetningen.

Om Mediebyråforeningens mediebarometer:

  • Månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen.
  • Tallene viser netto utfakturert medieomsetning. (Etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner).

Følgende mediebyråer rapporterer til statistikken:

  • Medlemmer av Mediebyråforeningen: Carat Norge AS, Futatsu AS, IUM AS, Maxus Communications AS, MEC Norway AS, MediaCom AS, MediaPlus AS, Mindshare Norway AS, OMD AS, Phd AS, RED Media Consulting AS og Vizeum Norge AS.
  • Andre: In-Sight AS, Starcom og ZenithOptimedia (Vivaki Norway AS)
Til toppen