VEGARD VENLI, journalist i Kommunal Rapport, har stått på for åpenhet om norske selskapers aksjonærer. Nå har han vunnet nok et slag.
VEGARD VENLI, journalist i Kommunal Rapport, har stått på for åpenhet om norske selskapers aksjonærer. Nå har han vunnet nok et slag.

Kommunal Rapport vant kampen for åpent aksjonærregister. Nå får de skryt fra finansministeren

- Bra at det drives gravende journalistikk, sier Siv Jensen etter klagestorm.

I 2013 nektet Skattedirektoratet å gi Kommunal Rapport innsyn i en oversikt over hvem som eier aksjer i norske aksjeselskapet, altså det såkalte aksjonærregisteret.

Etter flere runder med avslag, klager og behandlinger hos Sivilombudsmannen, kom for noen uker siden den siste avgjørelsen fra ombudsmannen:

I avgjørelsen heter det blant annet:

- Ombudsmannen har kommet til at opplysninger som skal være eller skulle ha vært offentlig tilgjengelig i det enkelte selskaps aksjeeierbok, ikke kan sies å være underlagt taushetsplikt etter ligningsloven § 3-13.

Allmennheten kan ikke anses å være «uvedkommende» opplysninger som det er lovbestemt skal være offentlig tilgjengelig.

Opplysninger i Skatteetatens aksjonærregister som etter aksjeloven § 4-6, eller allmennaksjeloven § 4-5 skal være allment tilgjengelige i et selskaps aksjeeierbok, omfattes derfor ikke av taushetsplikten etter ligningsloven § 3-13.

Får skryt fra finansministeren

Eller sagt med andre ord: Skatteetaten kan ikke nekte innsyn i aksjonærregisteret. Det betyr at medier og offentligheten ikke kan nektes innsyn i til en hver tid oppdaterte aksjonæropplysninger.

I et intervju med Kommunal Rapport denne uka gir finansminister Siv Jensen - som er ansvarlig for de fleste påklagede etater - likevel skryt til avisa.

– Jeg synes det er veldig bra at det drives gravende journalistikk, det er det altfor få som gjør i våre dager. Og jeg forstår veldig godt at Kommunal Rapport går etter denne typen opplysninger. Det er også en av grunnene til at det har vært flere vurderinger som har vært gjort av Sivilombudsmannen, og som vi kommer til å legge til grunn i vårt videre arbeid, sier Jensen til Kommunal Rapport.

Nå lover hun en åpen oversikt over Kommune-Norges aksjer, som er Kommunal Rapports åpenbart største interesse.

Til toppen