Konsernsjef Are Stokstad og styreleder André Støylen i Amedia. Fra en pressekonferanse om salg av konsernet vinteren 2016.
Konsernsjef Are Stokstad og styreleder André Støylen i Amedia. Fra en pressekonferanse om salg av konsernet vinteren 2016. (Bilde: Gard L. Michalsen)

Tillitsvalgte reagerer:

Konsernstyret i Amedia har vedtatt at tillitsvalgte ikke lenger skal få tilgang på styrepapirer. Det vil vi advare mot

- Vil få radikale følger for konsernutvalget, samarbeidet med ansatterepresentanter - og det vil svekke bedriftsdemokratiet, skriver Amedias nordnorske klubbledere.

  • Åpent brev til konsernstyret i Amedia v/styreleder André Støylen, fra redaksjonsklubbene i de nordnorske avisene.

 

Vi har blitt orientert om at konsernstyret i Amedia har vedtatt at konserntillitsvalgte og deler av ansattrepresentantene ikke lenger skal få tilgang til styredokumentene.

Redaksjonsklubbene i Amedia-avisene i Nord-Norge vil med dette advare mot å endre styreinstruksen. Vi mener det vil få radikale følger for konsernutvalget og samarbeidet mellom konserntillitsvalgte og ansattrepresentantene. Og vil svekke bedriftsdemokratiet.

Blir dette vedtaket stående, frykter vi at vår mulighet til å påvirke og bli hørt i saker som er viktige for vårt arbeidsmiljø og vår arbeidshverdag forsvinner.

Det vil frata våre tillitsvalgte muligheten til å diskutere saker og forberede seg til styremøtene. Og diskusjonene i konsernutvalget vil til enhver tid bli styrt av den informasjonen som konsernsjefen bestemmer at de skal ha.

Dette er helt i strid med fagforeningstankegangen og fullstendig på tvers av den demokratiske tankegangen vi mener et konsern av denne størrelsen må drives etter.

Vi jobber i en bransje som krever åpenhet av andre og har ytringsfrihet som viktigste verktøy. Da blir det veldig merkelig at våre fremste tillitsvalgte ikke får tillit til å lese sakspapirene til styret.

Da vises det også til at det fra i fjor ble besluttet å ikke gi de konserntillitsvalgte innsyn i resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen.

Det påpekes samtidig at verken Schibsted og Polaris har funnet det hensiktsmessig å begrense informasjonsflyten mellom ledelse og tillitsvalgte. Konserntillitsvalgte i Schibsted og Polaris har begge full tilgang til styrepapirene og medarbeiderundersøkelsen. Konserntillitsvalgte i Polaris har i tillegg observatørplass i styret.

Vi synes utviklingen er veldig trist og vil med dette be om at styret gjør en ny vurdering av administrerende direktørs forslag.

 

Med vennlig hilsen

  • Redaksjonsklubben i Avisa Nordland v/Siri Gulliksen
  • Redaksjonsklubben i Fremover v/Ann-Kristin Hanssen 
  • Redaksjonsklubben i Finnmark Dagblad v/Helle Østvik
  • Redaksjonsklubben i Nordlys, v/ Leif Morten Olausen 
  • Redaksjonsklubben i Lofotposten v/ Magnar Johansen
  • Redaksjonsklubben i Rana Blad v/Toril S. Alfsvåg
  • Redaksjonsklubben i Helgelendingen v/Snorre Sjøvoll 

 

Til toppen