Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media. (Erik Waatland)

Korona­smell på 26 millioner kroner for Polaris Media i Norge

- Pandemien har rammet både annonseinntektene og trykkeinntektene sterkt, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

Polaris Media fikk en EBITDA (driftsresultat) på 24 millioner kroner i første kvartal 2020, står det i en børsmelding tirsdag ettermiddag.

 

Inntektssvikt i Norge

Som følge av koronakrisen leverte den norske delen av Polaris Media et klart svakere kvartalsresultat i år enn tilsvarende periode i fjor. Inntektene ble redusert med 26 mill. og EBITDA-resultatet med 11 mill. i årets tre første måneder.

Nøkkeltall Polaris Media (Norge) første kvartal 2020

  • Driftsinntekter på 494 mill., reduksjon fra 520 mill. i 2019
  • EBITDA (driftsresultat) på 19 mill., reduksjon fra 30 mill. i 2019

Nøkkeltall Polaris Media første kvartal 2020:

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media. I bakgrunnen er medieinvestor Odd Øie.
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media. I bakgrunnen er medieinvestor Odd Øie. Foto: Erik Waatland
  • Driftsinntekter på 824 mill., reduksjon fra 841 mill. i 2019
  • EBITDA (driftsresultat) på 24 mill., økning fra 22 mill. i 2019

- Pandemien har rammet både annonseinntektene og trykkeinntektene sterkt. Samtidig har den viktige samfunnsrollen til våre mange mediehus blitt understreket i en tid som denne. Informasjonsbehovet er stort, og våre redaksjoner gjør en formidabel innsats. Det har også resultert i en kraftig økning i antall sidevisninger både i Norge og Sverige, og i første kvartal passerte vi for første gang 200 000 digitale abonnenter, sier konsernsjef Per Axel Koch.

 

Aviser på Sørlandet innlemmet

Fra årsskiftet er Polaris Media Sør, som blant annet inkluderer Agderposten Medier og Fædrelandsvennen, innlemmet i Polaris Media. I fjor ble Stampen Media en del av konsernet.

Fridtjof Nygaard, Eivind Ljøstad, Per Axel Koch, Nils K. Gauslaa og Willem Sijthoff under allmøtet da Polaris kjøpte Fædrelandsvennen og en rekke lokalaviser på Sørlandet.
Fridtjof Nygaard, Eivind Ljøstad, Per Axel Koch, Nils K. Gauslaa og Willem Sijthoff under allmøtet da Polaris kjøpte Fædrelandsvennen og en rekke lokalaviser på Sørlandet. Foto: Ole Dag Kvamme

- Vi er veldig fornøyd med at Polaris Media Sør nå er en del av konsernet, og selskapet har en bra utvikling i første kvartal, sier Koch.

Særlig ble papirbaserte annonseinntekter (-20%) og trykkeinntekter (-21%) redusert som følge av koronapandemien med omfattende nasjonale tiltak fra 12. mars. Dette ble delvis motvirket av en økning i abonnementsinntekter (6%) og reduserte driftskostnader (-3%), men ga likevel et klart svekket resultat for den norske delen av Polaris Media i første kvartal.

 

Vekst i digitale inntekter

Den svenske delen av konsernet var i mindre grad påvirket av koronapandemien i første kvartal, og Stampen Media kan vise til en bra forbedring av resultatet, står det i børsmeldingen.

– Det er gledelig å se den sterke veksten i digitale annonseinntekter, og ikke minst er de høye brukertallene et bevis på en vellykket digital omstilling i Stampen Media, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Han understreker at det i en krevende tid gjøres en meget god jobb i alle selskapene i Polaris Media. Dette gjelder både mediehus, trykkeri og distribusjonen.

– Det redaksjonelle arbeidet er særlig viktig i en situasjon som denne, og den store oppslutningen fra brukerne viser at vi klarer å levere gode innholdsprodukter som setter dagsorden og følger opp viktige saker. Jeg vil ellers berømme alle ansatte for stor fleksibilitet og godt samarbeid i denne tiden, sier Koch.

Til toppen