PANELDEBATT: Debattleder Elin Ludvigsen, statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H), Hans Olav Syvertsen (KrF), Terje Breivik (V) og Arild Grande (Ap).
PANELDEBATT: Debattleder Elin Ludvigsen, statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H), Hans Olav Syvertsen (KrF), Terje Breivik (V) og Arild Grande (Ap). (Bilde: )

KrF: - Jeg håper vi ikke får unødvendige omkamper om pressestøtten. Regjeringen vet hvor flertallet ligger hen.

#NJlm2015: Politikere i debatt om bransje, støtte, innovasjon og NRK.

Tirsdag åpnet NJs landsmøte, og etter både åpning, taler og formaliteter for møtestarten, ble det en pust i bakken og mediepolitisk debatt.

Der stilte fire (medie)politikere fra henholdsvis regjering og storting:

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) i Kulturdepartementet. Terje Breivik (V). Hans Olav Syvertsen (KrF). Og Arild Grande (Ap).

Debattleder Elin Ludvigsen gikk rett på sak, og spurte panelet om statsbudsjettet for 2016 ville by på nye forslag om kutt i den direkte (og indirekte) pressestøtten. Kulturminister Thorhild Widvey var forøvrig ikke til stede selv, fordi hun nettopp måtte være på regjeringens budsjettkonferanse i disse dager.

Men hva som kommer derfra, ville ikke regjeringens representant si så mye om:

- Hvis du tror at jeg kan si hva som kommer i budsjettet for 2016, så vet jeg at du ikke tror det, for du er journalist. Men vi har jo sett hva som skjedde i budsjettforhandlingene i Stortinget, og hva det er flertall for. Det tar vi selvsagt til etterretning, sa statssekretær Borgundvaag.

KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syvertsen var klar i sin tale:

- Jeg er optimistisk med tanke på at vi ikke får unødvendige omkamper. Kulturdepartementet vet hvor stortingsflertallet ligger, sa han.

Et bredere bilde

Aps mediepolitiske talsmann Arild Grande viste til en tale fra Sven Egil Omdal på landsmøtet, og ville møte hans og andres utfordring om en ny mediepolitikk:

- Jeg håper vi kan ta invitasjonen, og diskutere på alvor hvordan vi kan legge til rette for utvikling og innovasjon i bransjen i et bredere perspektiv, sa han.

Syvertsen fulgte opp, og at han gjerne ble med å snakke om en stortingsmelding for mediebransjen.

Panelet diskuterte også hvordan nullmomsen skal løses. I disse dager forbereder Kulturdepartementet seg på å kjempe i ESA for å få godkjent nullmoms på både papir- og digitalaviser, etter at regjeringen opprinnelig ville ha åtte prosent moms på begge deler.

Men hva skal egentlig godkjennes som avis og få nullmoms?

- Snakker vi da om digitale nyhetsmedier, VG, nettjournalistikk eller pdf-aviser, spurte debattleder Ludvigsen.

- Det er det vi jobber på høytrykk for å finne ut av, og møter blant annet bransjen nå. Kulturministeren har uttalt at hun er opptatt av å finne en fremtidsrettet definisjon, svarte Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Aps Grande ville forsikre seg om at man fikk definert dette bredere enn «bare pdf-aviser», og gjerne også digitale tv-abonnement og lignende.

KrF-Syvertsen slo imidlertid fast:

- Vi skal ikke ha Stortinget inn i alle forskrifter. Inntil det motsatte er bevist, må jeg jo ha tillit til kulturministeren.

NJ debatt mediepolitikk 02
Bilde:

Hva med NRK?

NRK var naturlig nok også tema i debatten. Både i spørsmål om hvordan NRK skal finansieres, og om hva NRK skal få lov til å holde på med. Panelet syntes å være enige om at NRK som allmennkringkaster må få lov å holde på med både nyheter og «Mesternes mester».

- NRK har oppfylt sitt mål og mandat på en glimrende måte. Også de yngre generasjoner skal ha tilgang på nyheter, underholdning og andre programmer, på de plattformer de bruker, sa Arild Grande.

I en kommende NRK-melding fra Kulturdepartementet vil regjeringen diskutere både omfang, mandat og finansiering - herunder om det skal være lisens, husstandsavgifter eller andre måter å finansiere NRK på og samtidig fange opp «nye teknologier».

Samtidig er NRK i disse dager under press, med en mindre vekst i lisensinntekten for 2015 enn ønsket.

Slik kommenterte Bjørgulv Vinje Borgundvaag inntektsutviklingen:

- Vi har ikke noen intensjon om å vingeklippe NRK, vi vil ha et sterkt NRK. Men samtidig har NRK hatt en god inntektsutvikling, og vi mente det var rom for en nullutvikling i lisensen. Og - at NRK nå velger å kutte på distrikt heller enn andre steder, er selvsagt en vurdering NRKs styre og ledelse må gjøre. Det kan selvsagt ikke kulturministeren overstyre.

Men at medieverden utvikler seg, fanges også opp på Stortinget, kom det fram i debatten fra Aps Arild Grande:

- Ja - til og med Stortinget har fjernet alle tv-skjermene på kontorene nå. Nettopp for å spare lisensen!, spøkte han.

Til toppen