Mari Velsand i Medietilsynet
Mari Velsand i Medietilsynet (Foto: Spray/Medietilsynet)

Kringkastere sender ikke mer reklame enn tillatt

Norske kringkastere sender ikke mer reklame enn de har lov til, fastslår Medietilsynet. Konklusjonen er at kringkasterne har gode rutiner.

  • Endret

– Reglene på dette området skal begrense mengden reklame publikum eksponeres for. Det er derfor betryggende at alle kringkasterne vi kontrollerte holdt seg innenfor regelverket, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Reklameinnslagene i norske fjernsynskanaler skal ifølge kringkastingsloven ikke utgjøre mer enn totalt 12 minutter av én time, eller maksimalt 20 prosent per klokketime.

I årets tilsyn har Medietilsynet sjekket systemene og rutinene hos de riksdekkende kringkasterne Discovery, TV 2, VGTV og Matkanalen. Det er Medietilsynet som har ansvar for å påse at kringkasterne holder seg innenfor regelverket.

– De fleste kringkastere har gode systemer som teller og loggfører reklameinnslagene. Det gjør det enklere å unngå at reklamen varer i for mange minutter. De få gangene tilsynet har avdekket uregelmessigheter tidligere, har det gjerne vært på grunn av tekniske feil i disse systemene, sier Velsand.

Til toppen