PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.
PFU-leder Alf Bjarne Johnsen. (Foto: Ole Alexander Saue)

Kritikk til Telemarksavisa i PFU: – Journalisten blir veldig konstaterende

PFU ga Telemarksavisa kritikk på punkt 3.2 for artikkelen «Tok tomtegevinst i forkant».

Telemarksavisa er klaget inn for en sak med tittelen «Tok tomtegevinst i forkant» og ingressen «Kenneth Jonassen har en betydelig gevinst på boligprosjektet i Faråsen knyttet til råtomta hvis han kommer helskinnet ut av utbyggingen». 

Klageren mente TA har brutt en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten: 1.5 (beskytte mot overgrep/forsømmelser), 3.2 (kildekritikk og kontroll av opplysninger), 3.3 (premiss), 4.1 (saklighet og omtanke), 4.2 (skille fakta og kommentar), 4.3 (respekt for privatliv), 4.4 (tittelbruk), 4.13 (rette feil) og 4.14 (samtidig imøtegåelse).

Sekretariatet innstilte på kritikk av Telemarksavisa på punkt 3.2, noe deler av utvalget var enig i.

Flertallet i utvalget gikk for kritikk av Telemarksavisa, men stilte spørsmålet om hvorvidt de skulle få kritikk på punkt 3.2 eller 4.2. 

– Da har PFU kommet til at Telemarksavisa har handlet kritikkverdig med tanke på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen da de konkluderte.

Øivind Kvalnes tok dissens, og mente at Telemarksavisa ikke skulle fått kritikk for artikkelen.

 

– God uttalelse

– Jeg synes dette var en god uttalelse, og jeg støtter konklusjonen til sekretariatet, sa Stein Bjøntegård og la til at han er enig i vurderingen om at de burde lande på kritikk, og ikke en ren fellelse. 

– Jeg synes ikke det antydes i artikkelen at det er noe snuskete ved dette heller, det handler om skatteregler, sa Øivind Kvalnes da han argumenterte. 

Utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen sa han mener dette er krevende. 

– Journalisten blir veldig konstaterende, og så synes jeg også det er problematisk at han ikke snakker med hovedpersonen selv, men hovedpersonens far. I sum synes jeg det er presseetisk krevende å la dette passere, og jeg mener sekretariatet har landet denne bra, sa Johnsen. 

I sin uttalelse skriver PFU:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) noterer seg at TA har hatt til hensikt å illustrere en økonomisk modell i byggebransjen, noe avisa selvsagt måtte kunne gjøre. Slik utvalget ser det, fremstår imidlertid den påklagede artikkelen noe uklar og uryddig. Uklarheten er knyttet til både kildegrunnlaget og presentasjonsformen» og videre: 

«For øvrig ser utvalget at TA i tittel og en mellomtittel konstaterer at det er tatt ut gevinst i forkant. Selv om det tas noen forbehold i teksten, mener utvalget at en alminnelig forståelse av tittelen vil være at gevinsten – pengene – faktisk er overført til klager før prosjektet er ferdigstilt, noe utvalget ikke kan se at det er dekning for, jf. VVP 3.2. Utvalget mener derfor at TA også kan ha skapt et feilaktig inntrykk av sakens realiteter gjennom vinklingen».

Videre fulgte en diskusjon rundt artikkelens tittel «Tok tomtegevist i forkant». 

– Jeg mener den overskriften er ekstremt konstaterende, så hvorfor det ikke er problematisert mer rundt 4.4, det forstår jeg ikke helt, sa Weider Aasen under behandlingen.

Johnsen argumenterte med at han mener artikkelen er noe kommenterende i sin form.

– Det er forskjell på analyse, og at journalisten blir kommenterende. 

Til toppen