Mange kvinner opplever at det er mannlige journalister som får de farlige oppdragene, viser ny forskning. Dette er et illustrasjonsfoto.
Mange kvinner opplever at det er mannlige journalister som får de farlige oppdragene, viser ny forskning. Dette er et illustrasjonsfoto. (Bilde: Wikimedia Commons)

Kvinnelige journalister opplever at det er mannlige journalister som får de farlige oppdragene i krig- og konfliktsoner

– Kvinner opplever at de ikke i samme grad får ta del i vurderingen av egen sikkerhet som sine mannlige kollegaer, sier forsker.

Stipendiat Marte Høiby ved Høgskolen i Oslo og Akershus har sammen med professor Rune Ottosen intervjuet journalister og redaktører i sju land fordelt på fire kontinenter, skriver Forskning.no.

– Selvfølgelig skal mediehusene gjøre sikkerhetsvurderinger, og det er helt klart tilfeller der kvinner kan være mer utsatt for vold og overgrep enn menn. Kvinnelige journalister blir mål for overgrep både på grunn av sitt journalistiske arbeid og fordi de utfordrer stereotype kjønnsroller, sier forskeren til nettstedet.

Hennes forskning «Sexual Violence against Journalists in Conflict Zones» har resultert som ett av bidragene i antologien Gendering War And Peace Reporting, skriver Forskning.no.

Til toppen