Lagmannsretten avviste pressens anke om lukkede dører i Manshaus-saken
(Foto: Lise Åserud / NTB scanpix)

Lagmannsretten avviste pressens anke om lukkede dører i Manshaus-saken

Borgarting lagmannsrett avviste fredag anken fra Norsk Redaktørforening om føring av enkelte deler av Manshaus-saken bak lukkede dører.

Også Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening anket avgjørelsen i Asker og Bærum tingrett videre til lagmannsretten.

Under hovedforhandlingen avsa tingretten 13. mai kjennelse om at dørene skulle lukkes under deler av forklaringene til tiltaltes far og tante samme dag og forklaringene til hans to eldre brødre dagen etter.

Forsvaret begrunnet sin begjæring med at dette gjaldt forholdene hjemme under tiltaltes oppvekst, egen helse og opplysninger om avdøde familiemedlemmer.

Tingretten besluttet å ikke ta til følge en begjæring om oppsettende virkning av ankene. Dette viser lagmannsretten til.

Tingretten har også meddelt lagmannsretten at de aktuelle vitneforklaringene er avgitt.

De ankende parter har på denne bakgrunn ikke lenger noen aktuell rettslig interesse i saken, og ankene avvises, skriver lagdommer Øystein Hermansen.

Til toppen