Trygve Aas Olsen svarer Lars Nyre.
Trygve Aas Olsen svarer Lars Nyre. (Foto: IJ/CappelenDamm)

DEBATT

Lars Nyre skriver et greit nynorsk, men innholdet er dessverre bare tull

«Professoren bør ta seg en workshop eller gjøre et case-studie i god sitatskikk», skriver Trygve Aas Olsen.

  • TRYGVE AAS OLSEN, svarer Lars Nyre

Lars Nyre skriver i et innlegg på Medier24 at «kvardagen i Mediebyen er meir nyansert enn det Trygve Aas Olsen legg opp til». Han reagerer på min kommentar om språket i Media City Bergen.

Ifølge den digitale ordboka som Språkrådet og Nyres arbeidsplass Universitetet i Bergen har ansvar for, betyr legge opp til «forberede, grunnlegge, begynne med». Så hverdagen i Mediebyen er mer nyansert enn det jeg forbereder? Det jeg grunnlegger? Eller begynner med?

Jeg forstår imidlertid at Nyre reagerer på noe jeg skriver om hverdagen i Media City Bergen. Jeg forstår bare ikke hva. For jeg skriver ingenting om hverdagen i Media City Bergen. At den kan være traust og full av regn, slik Nyre skriver, tar jeg til etterretning . Det er sikkert sant.

Nyre skriver også at «Trygve Aas Olsen harselerer med den dårlege engelsken i Media City Bergen». Nei, jeg harselerer med den dårlige norsken, spekket med workshops, case-studier, storytelling, broadcast-teknologi, samhandling, innovasjon og bærekraftige forretningsmodeller.

«Men godt språk er faktisk ikkje det viktigaste når ein er travelt opptatt med å forsøka å gjera noko nytt i skjeringspunktet mellom norsk og internasjonal medieverksemd», skriver Nyre. Merkelig nok virker det som om god sitatskikk heller ikke er så viktig for medieprofessoren.

For er jeg, som Nyre skriver, «oppgitt over kor hip og kul Mediebyen ynskjer å vera»? Nei, jeg siterer Fiskeribladets redaktør Øystein Hage på at livet i Media City Bergen virker «hipt og kult». Hage er også kilde for kritikken mot husleieprisene der. Han sier det er «altfor dyrt» der.

Men Nyre vil gjerne at det er jeg som mener Media City Bergen er for hip og kul og har for høy husleie. For hadde det ikke vært slik, kunne han ikke ha skrevet dette avsnittet – hvor han drar den påståtte tankegangen min enda lengre. Ja, helt til London:

«Når eg innimellom er i London eller New York tenkjer eg litt som Aas Olsen. Det var då voldsomt kor flotte bygningar dei har, og husleiga er sikkert også unødvendig høg. Kunne ikkje London School of Economics heller halde til i ein forstad med billig husleige! Kven trur dei eigentleg dei er?»

Så dette tenker Lars Nyre, altså, når han er i London. Da vet vi i alle fall det.

Til toppen