- Lokalaviser som ikke tar den digitale utviklingen på alvor, kan få store problemer
(Bilde: )

- Lokalaviser som ikke tar den digitale utviklingen på alvor, kan få store problemer

HELLKONFERANSEN: Lokalaviser bytter eiere. NRK må kutte. Mediehus slår seg sammen. Det trønderske medielandskapet ble diskutert lørdag.

Det trønderske medielandskapet er i total forandring. Flere aviser blir kjøpt opp. NRK kutter og konkurransesituasjonen forandrer seg betraktelig.

Slik innledes programposten på Hellkonferansen lørdag, til paneldebatt om det trønderske medielandskapet.

Debatten skulle opprinnelig handle om den planlagte fusjonen mellom Levanger-Avisa og Verdalingen. Men de siste ukene har to nye endringer skjedd i landskapet: NRK har varslet store kutt i Trøndelag. Mens Adresseavisen Gruppen har kjøpt Stjørdalens Blad, Malvik-bladet og Opdalingen.

- Sterke digitale posisjoner

Direktør for lokale mediehus i Adressa-konsernet, Henning Johansen, forklarer beveggrunnen for kjøpet slik:

- Det er fordi vi har vært en sterk, trøndersk aviseier i mange år. Dette er aviser vi ble tilbudt. Og ikke minst fordi dette er sterke lokalavisposisjoner, også digitalt, sier Johansen.

- Vi tror også det er marked for både lokaljournalistikk og regionale medier. Det er ikke enten eller. Vi ser at lokaljournalistikken etterspørres lokalt, når flere aviser når en leserdekning på 60-70 prosent digitalt, sier direktøren.

Håper å unngå oppsigelser

Samtidig som aviser bytter eiere, må NRK kutte. Og det blir tøft, konstaterer distriktsredaktør Sigrid Gjelland:

- Utviklingen som de kommersielle mediene har merket, er kommet til oss også. Og bakgrunnen for kuttet er utviklingen i lisensinntektene til NRK. Men vi håper å unngå oppsigelser, sa Gjelland i debatten.

Hun ville ikke si noe om hvem eller hvor kuttene vil komme, eller om lokalkontorer kan ryke:

- Men vi er nødt til å ha nyhetskraft i hele Trøndelag, slår Gjelland fast.

avis-debatt 02
Bilde:

To aviser blir til én

I løpet av året vil de to tredagersavisene Levanger-Avisa og Verdalingen slå seg sammen til én. Det er et steinkasts kjøretur mellom de to byene og redaksjonslokalene, og avisene er ganske like «case» å slå sammen.

- Vi var nødt til å gjøre noe. Det er et år siden vi startet prosessen. Da så vi at inntektene falt kraftig, særlig annonseinntekter på papir. Alternativet for Levanger-Avisa var å redusere frekvensen og halvere bemanningen, og det ville vi ikke. Nå sparer vi fem millioner kroner uten at det går utover noe annet enn trykkeriet på Orkanger, mener Levanger-Avisas redaktør Roger Rein.

Det var de to lokalavisene selv som startet prosessen, til stor skepsis fra blant annet lokale krefter. Særlig Verdal-ordfører Bjørn Iversen har vært skeptisk:

- Jeg er selvsagt bekymret for om den nye avisa blir lokal og relevant nok, både som nyhetsbærer og identitetsskaper. Jeg håper man lykkes, men er usikker på eksperimentet, sier han.

- Jeg forstår argumentene, men skal vi følge det helt ut kan det jo være bare én avis i Norge. Blir dette en regionavis light, klarer man å være lokal nok?, spør Iversen.

avis-debatt 01
Bilde:

Lokalavisene merker fallet

Adresseavisen eier delvis de to avisene som nå skal slå seg sammen, og lokalavisdirektør Henning Johansen bekrefter en virkelighet der lokalavisene har utfordringer.

- De møter snart det samme annonsefallet som regionaviser og riksaviser har opplevd. Og: Fryktelig mange lokalaviser tar ikke den digitale utfordringen på alvor. De ser kanskje ikke hvordan nettet kan gi dem en sterkere posisjon. Og de må nå 60-70 prosent av lesermarkedet for å ha et annonseprodukt å tilby. Lokalaviser som ikke tar den digitale utvikligen på alvor, kan få store problemer, mener Johansen.

Advarselen ligger naturlig nok i alternativet: Hvis ikke lokalavisen tar posisjonen, er det noen andre som gjør det. VG, facebook eller regionavisen.

- Du eier jo stort sett alle aviser i regionen. Hvordan ser dette landskapet ut om fem år?, spør debattleder Erik Waatland.

- Det ser nok omtrent likt ut som i dag, men vi vil nok se et fortsatt fall i papirlesingen, eller en viss utflating. Men den store endringen vil nok komme i hvordan digitale nyheter konsumeres. Lokalaviser som før hadde bare to-tre aviser i uka, kan nå leserne sine hver dag nå, hvis de griper mulighetene, sier Johansen.

Kjært barn har…

Og til slutt: Den nye avisa på «Innherred» må få et nytt navn. Hovedkontor. Redaktør. Og sånt…

- Vi har ikke bestemt de vanskelige tingene. Hovedkontor, navn på avisa, hvem som skal være ledere, medgir Levanger-redaktør Roger Rein.

Men der tok Hellkonferansen dem i forkjøpet: En uhøytidelig avstemning blant deltakerne på konferansen viste et stort flertall for alternativet «Innherredavisa».

Så får vi se hva som står i avishodet til sommeren!

Til toppen