(Faksimiler fra VG og NRK)
(Faksimiler fra VG og NRK)

Lokalavisredaktør kritiserer VG og NRK for å hause opp voldtekt som ikke var voldtekt

- Media har et særs viktig ansvar for å trå varsomt, mener Fjordingen-redaktør Bengt Flaten.

Søndag anmeldte ei jente mellom 14 og 16 år tre menn i tenåra for voldtekt i Nordfjordeid, og flere medier slo raskt opp saken stort.

Blant dem VG, som tradisjonen tro snakket med ordførere og andre i lokalbefolkningen om «voldtekten».

Imidlertid konkluderte politiet raskt med at det ikke var grunnlag for å sikte de tre for voldtekt, men for seksuell omgang med mindreårig.

I dagens Fjordingen går redaktør Bengt Flaten skarpt ut mot dekningen, og skriver blant annet følgende i sin lederartikkel:

Seksuell omgang med mindreårige er straffbart og alvorleg. Valdtekt er mykje meir alvorleg. Det er opp til politiet og domstolen å finne ut av kva som faktisk har skjedd og dømme ut frå dette. Dersom VG gjennom måten dei har intervjua folk på har bidrege til urettvist å stemple tre menn som valdtektsforbrytarar, har både VG og avisa sine intervjuobjekt gjort seg skuld i alvorlege etiske overtramp.

Han understreker at media har en viktig oppgave i å fortelle om alle typer straffbare forhold - men at man fortsatt må trå varsomt fram:

..særleg der unge er involverte og der graden av straffbare forhold ikkje er avklart, har media ei særs viktig oppgåve i å trø varsomt. Det synest det som om fleire har gløymt i denne saka.

Og redaktørens ord har skapt engasjement: Flaten melder til Medier24 at lederen er svært godt lest og delt, trolig en av Fjordingens mest leste saker noen sinne.

Til toppen