Lokalavisredaktør Bjørn L. Rønningen i Hitra-Frøya og redaktør Fred Gjestad i avisa Raumnes.
Lokalavisredaktør Bjørn L. Rønningen i Hitra-Frøya og redaktør Fred Gjestad i avisa Raumnes. (Bilde: Lars Otto Eide/Hitra-Frøya / Gard L. Michalsen / Montasje)

Lokalavisredaktører mener NRK ikke kan kalles en konkurrent, når de sjelden speiler lokalsamfunnet utenfor storbyene

Redaktørene merker sjelden eller aldri noe til NRKs lokale distriktskontor. Det er greit å få ha nyhetsbildet for oss selv, men synd for regionen, mener redaktør Bjørn Rønningen i Hitra-Frøya.

Før helga stilte vi 101 norske lokalavisredaktører flere spørsmål om hvordan de opplever NRK fra sitt ståsted.

Totalt sa 9 av 10 av redaktørene at de ikke anser NRK som sin nærmeste konkurrent. Vi stilte også spørsmålet: «I hvilken grad oppfatter du NRKs distriktskontor i ditt nedslagsfelt som en konkurrent i ditt lokale lesermarked?».

Der svarte et overveldende flertall at de ikke frykter konkurransen fra NRK.

Medier24 tok derfor kontakt med noen av de spurte for å finne ut mer:

Kan ikke huske konkurransen fra NRK

Redaktør Bjørn Rønningen i Hitra-Frøya i Sør-Trøndelag har forståelse for at NRK ikke kan være over alt, men er kritisk til at de «er nesten fraværende» i hans distrikt.

– NRK er her alt for sjelden ut fra hvor sentral denne plassen er i Trøndelag. Over 40 prosent av eksportverdiene gjøres fra havbruksnæringen her og derfor er det merkelig at NRK Trøndelag ikke prioriterer å speile dette i større grad. NRKs trøndelagsnytt består stort sett av to meldinger fra Trondheim sentrum, sitert fra Adresseavisen og noe jordbruksnytt fra Nord-Trøndelag, sier han og følger opp:

– Litt egoistisk er det er greit å få ha nyhetsbildet for oss selv, men fra regionens perspektiv, er det jo synd at det ikke omtales oftere utenfra.

Redaktøren kan ikke huske sist gang NRK utgjorde noen konkurranse for lokalavisa – på noen måte.

– NRK er alt for Oslo-orientert og NRK Trøndelag er alt for Trondheims-orientert. Derfor mener jeg at NRK ikke er noen konkurrent for oss – i det hele tatt.

Uenig med lokalavisredaktøren

Distriktsredaktør Merete Verstad i NRK Trøndelag sier til Medier24 at Rønningen har rett i at de ikke klarer å dekke Hitra og  Frøya like godt som lokalavisa der ute.

Distriktsredaktør Merete Verstad i NRK Trøndelag.
Distriktsredaktør Merete Verstad i NRK Trøndelag. Foto: NRK

– Vi skal dekke hele Trøndelag på radio, TV og nett, hele uka gjennom, og da er det klart at enkeltvis blir kommuner dårlig dekt. Ettersom vi har det trønderske oppdraget, så må vi også tenke saker som er interessante for hele Trøndelag.

Verstad er ikke enig med lokalavisredaktøren i at de kun dekker Trondheim. Radiomessig gjorde de egne undersøkelser de siste to ukene. I løpet av 50 innslag var 20 fra Trondheim og 29 fra resten av Trøndelag og fordelingen mellom regionene var god, opplyser NRK Trøndelag.

– NRK ønsker samarbeid med lokalavisene. Rønningen deltok på et slikt samarbeidsmøte med oss i januar. Der oppfordra jeg han og de andre redaktørene om å ta kontakt med oss når de jobba med gode saker. Da kan vi inngå et samarbeid og vi kan kanskje streame debattmøter i etterkant av gode egensaker fra lokalavisene.

– Neste uke skal vi ha et slikt samarbeidsprosjekt med avisa Opp på Oppdal. Så kom igjen, Bjørn Rønningen. Samarbeid gjerne med oss. Det er dere som er gode på lokalstoffet og vi kan bidra til å løfte det opp både i Trøndelag og på riks.

– Og selvsagt skal vi ikke stjele rått. Vi krediterer og gir lokalavisene æren for sitt gode stoff, sier Verstad.

– Stille fra NRK

Redaktør Fred Gjestad i avisa Raumnes.
Redaktør Fred Gjestad i avisa Raumnes. Foto: Privat

Redaktør Fred C. Gjestad i avisa Raumnes i Nes i Akershus sier at NRK ikke er en del av den «daglige nyhetssveipen» - noe som forteller en del om hvordan de anser posisjonen til Østlandssendingen i hans nedslagsfelt.

– Jeg skal være forsiktig med å gi råd om hva NRK burde gjort, men de kan begynne med å forstå at verden ikke stopper innenfor Ring 1 og Sinsenkrysset.

Han opplever at man betaler mye i lisens, men får relativt lite igjen for det – i alle fall lokalt.

– Det er relativt stille fra NRK, men vi hører også lite fra andre redaksjoner, som ikke bryr seg om det som skjer lokalt. 40 prosent av arbeidsstokken i vårt område jobber i Oslo, så de får dekket mye av nyhetsbehovet sitt gjennom hovedstadspressens dekning av det som skjer innenfor Ring 1. Resten må vi ta oss av, sier han.

Nyhetskriterier - ikke geografi

Konstituert redaktør Anne Karin Pessl-Kleiven i NRK Østlandssendingen sier til Medier24 i sitt tilsvar:

– Vi produserer nyheter ut fra nyhetskriterier, og ikke ut fra geografi. Når det er viktige nyheter i Akershus, dekker vi det, på lik linje som alt som skjer innenfor Ring 1 og Sinsenkrysset. Vi har også en egen Akershus-reporter som lager løpende saker på tv, radio og nett, i tillegg til reportere som går i vanlig nyhetsturnus, sier hun og fortsetter:

Pessl-Kleiven sier de var i Nes for to uker siden og laget saker om biogassanlegget, ulv, en tredje rullebanne på Gardermoen og kommunesammenslåingene, for å nevne noe.

 – Vi bruker Raumnes som en del av den daglige nyhetssveipen, slik vi gjør med alle lokalaviser i vårt område. Dersom det er noe som skjer i Oslo og Akershus som vi burde dekke, oppfordrer jeg redaktør Fred Gjestad og publikum for øvrig om å tipse oss om det, sier hun.

NRK: Må ta det på alvor

Distriktsdirektør Grete Gynnild-Johnsen i NRK.
Distriktsdirektør Grete Gynnild-Johnsen i NRK. Foto: NRK

Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen i NRK er gjort kjent med lokalavisredaktørenes uttalelser og kommenterer det på følgende vis:

– Det er det legitimt å mene at vi ikke lager nok journalistikk og det må vi ta på alvor. Vi har et regionalt nedslagsfelt og er ikke i konkurranse med lokalavisene – kun på god journalistikk.

– Vi har ikke samme nedslagsfelt som en lokalavis – vi skal speile hele landet, sier hun og henviser til de øvrige distriktsredaktørene å kommentere utspillene fra lokalavisredaktørene.

Til toppen