Illustrasjonsfoto av en FM-radio.
Illustrasjonsfoto av en FM-radio. (Johansen, Erik)

Lokalradio har færre lyttere – bortsett fra i de nordligste fylkene

NRK taper markedsandeler i de tre nordligste fylkene. Samtidig går lytterandelen på lokalradio opp med 2,8 prosentpoeng i tredje kvartal sammenlignet med første kvartal.

Medietilsynet presenterer mandag lyttertall for lokalradio. 

I de tre nordligste fylkene lytter flere på lokalradio i tredje kvartal i år, enn i første kvartal i år. I Nordland er lytterandelen opp 1,2 prosentpoeng fra 8,1 prosent til 9,3 prosent. I Troms og Finnmark går andelen opp 2,8 prosentpoeng, fra 11,7 prosent lytterandel til 14,5 prosent. 

Samtidig mister NRK markedsandeler i de samme fylkene. 

 

Går ned ellers i landet

Medietilsynet skriver i sin pressemelding: 

«Etter FM-slukkingen i 2017 opplevde lokalradio en sterk lyttervekst, og sammenlignet med tredje kvartal 2016 har lokalradioene samlet sett økt sin andel av radiolyttere i Telemark, Buskerud, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finnmark. Den største økningen i denne perioden kom i Troms og Finnmark, hvor samlet lytterandel for lokalradio økte fra 7,9 til 14,5 prosent. Det tilsvarer en økning på hele 84 prosent fra tredje kvartal i 2016 til tredje kvartal i 2018.

I landets øvrige fylker har lokalradio tapt lytterandeler sammenlignet med 2016.»

Den største nedgangen i lytterandel sammenlignet med første kvartal i år, er i i Trøndelag og Møre og Romsdal. Der falt lytterandelen med 4,1 prosentpoeng, fra 16,8 prosent til 12,7 prosent i tredje kvartal. 

 

NRK taper seg i nord

Medietilsynet skriver om de nasjonale kanalene: 

«Endringene i de nasjonale kanalenes lytterandel på regionalt nivå varierer i de fleste fylker med opptil 2 prosentpoeng når vi sammenligner lyttertall fra første mot tredje kvartal i år. Unntakene er Nordland, Troms og Finnmark, der NRK har en nedgang på henholdsvis 5,2 og 3,6 prosentpoeng fra første kvartal, og Sør- og Vestlandet, hvor P4-gruppen og Bauer Media har en økning på henholdsvis 2,6 og 2,3 prosentpoeng.»

Tallene er utarbeidet av Kantar Media og er en del av Forbruker og Media-undersøkelsen som gjennomføres hvert kvartal. Den viser lyttertall for lokalradio og hvordan nasjonale kanaler gjøre et på regionalt nivå. 

Dette er hovedfunnene i undersøkelsen, som viser andel daglige lyttere for lokalradio:

Regionene Første kvartal 2018 Tredje kvartal 2018 Endring (prosentandel)
Nordland 8,1 % 9,3 % + 1,2
Trøndelag, Møre og Romsdal 16,8 % 12,7 % – 4,1
Telemark, Buskerud, Hedmark, Oppland 18,7 % 16,7 % – 2,0
Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder-fylkene 14,5 % 12,7 % – 1,8
Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus 12,2 % 11,4 % – 0,8
Troms og Finnmark 11,7 % 14,5 % + 2,8
Til toppen