Mediebransjen med felles bønn til stortingspolitikerne: Dette er ønskelista
(Foto: NJ/MBL/Erik Waatland/Eira Lie Jor)

Mediebransjen med felles bønn til stortingspolitikerne: Dette er ønskelista

Presseorganisasjonene vil ha hastetiltak nå.

Et felles brev har gått ut til landets stortingspolitikere fra et samlet presseorganisasjonskorps.

De skriver i et brev at det nå haster med å få på plass tiltak for mediebransjen:  

 

Dette er deres beskrivelse av situasjonen:

  • En plutselig og brutal nedgang i annonseinntektene gjør situasjonen kritisk for alle kommersielle medier med en stor andel inntekter fra dette markedet. Foreløpige anslag viser opp mot en milliard kr i tap på annonsemarkedet i kommende måneder. Dette vil øke dersom situasjonen vedvarer.
  • De fleste mediene har enten begynt å permittere ansatte eller vurderer å permittere. Dersom redaksjonelt ansatte permitteres, vil det raskt føre til at mediene ikke vil være i stand til å utføre sine oppgaver, med store negative konsekvenser for publikums mulighet til å få tilgang til fri og uavhengig journalistikk, og særlig lokale nyheter.
  • Dette er en nå-beskrivelse, og situasjonen endrer seg raskt til det verre. Bransjen har selv satt i verk en rekke innsparingstiltak, hvor hovedfokus er å skjerme de redaksjonelle ressursene. Konsern og enkeltbedrifter avstår fra utbytte og bonuser.
  • I denne spesielle situasjonen er også papiraviser viktige, fordi hovedmålgruppen er eldre og dermed en risikoutsatt gruppe. Skal disse utgivelsene kunne fortsette, er det avgjørende med tiltak som har umiddelbar effekt og som raskt kan iverksettes. Relevante tiltak må derfor ikke avgrenses til redaksjonelle stillinger, men også omfatte trykk og distribusjon.

 

Tiltakene de ber om:

  • Kompensasjonsordning for dokumentert bortfall av annonseinntekter: inntil 600 mill. kr
  • Ekstra mediestøtte som går utover og favner bredere enn dagens produksjonstilskudd, inkludert krisehjelp. Her må lokal- og nisjemedier prioriteres: inntil 200 mill. kr
  • Midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift de neste fire månedene (to terminer): ca. 300 mill. kr
  • Statlig kjøp av annonseplass til informasjon fra stat og kommuner i norske redaktørstyrte medier under lov om redaksjonell fridom i media: inntil 200 mill. kr
  • Raskest mulig iverksette mva-fritak for digitale tidsskrifter

Brevet er signert av Norsk Presseforbund (NP), Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Journalistlag,  Norsk Redaktørforening (NR), Landslaget for lokalaviser (LLA), Fagpressen og Norsk Lokalradioforbund .

Til toppen