(Faksimile fra bladet Bistandsaktuelt).
(Faksimile fra bladet Bistandsaktuelt). (Bilde: Faksimile)

Mediebransjen protesterer på at regjeringen vil legge ned Bistandsaktuelt

NR, NJ og Fagpressen med nye brev til Stortinget. For et blad som leses mer enn noen gang.

I en tilleggsproposisjon til neste års statsbudsjett, reduserte regjeringen blant annet bevilgningene til bistand, informasjonstiltak - herunder inkludert en nedleggelse av bladet Bistandsaktuelt.

Bladet kommer ut åtte ganger i året på papir, er gratis å abonnere på - og trykkes i et opplag på nær 20.000 utgaver.

Nettutgaven er også stadig mer lest, kan vi lese på Fagpressen.no: 

Bistandsaktuelt.no passerte i oktober 432.388 sidevisninger, og det er ny rekord.

Og nå protester både Fagpressen og andre presseorganisasjoner på forslaget om å legge ned bladet.

I et brev fra førstnevnte heter det blant annet følgende:

Fagpressen forstår at regjeringen ønsker å finne inndekning for utgifter som følger av økt tilstrømning av flyktninger. Men vi vil påpeke misforholdet mellom den foreslåtte besparelsen på beskjedne 6 millioner kroner, og konsekvensene av at den viktigste leverandøren av nyheter fra og om bistand forsvinner.

(...)

Bistandsaktuelt har vært medlem av presseorganisasjonen for fag- og nisjemedier siden 2008, og vant i 2013 den høyeste utmerkelsen i den årlige konkurransen Fagpresseprisene; "Årets fagblad". Bistandsaktuelt representerer de aller beste blant fag- og nisjemediene i Norge i 2015. Det er en viktig nyhetsleverandør i sin nisje. Redaksjonen bruker sin kunnskap om bistand til å lage grundig og kritisk journalistikk om et felt hvor norske aktører årlig bruker over 30 milliarder kroner. Ingen andre medier dekker dette feltet tilnærmelsesvis så godt som Bistandsaktuelt.

Også Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag reagerer, og i et felles brev skriver organisasjonene:

Vi ønsker å gjøre Utenriks- og forsvarskomiteen oppmerksom på at Bistandsaktuelt setter søkelys på en vesentlig samfunnsarena, og i mange tilfeller setter dagsorden. Bistandsaktuelt bidrar til en opplyst debatt på et viktig og omdiskutert samfunnsområde.

Nedleggelse vil bety redusert mediemangfold på et område der Norge bruker store offentlige midler, og hvor det er viktig at det utøves kritisk journalistikk.

Til toppen