(Illustrasjonsfoto: Yayimages.com)
(Illustrasjonsfoto: Yayimages.com)

Medieforskning: 17 prosjekter får til sammen 3,226 millioner kroner i tilskudd

Se hele lista her.

Rådet for anvendt medieforskning (RAM) fordeler på vegne av Medietilsynet midler til «bruksrettet medieforskning som kommer folk og bransjen til gode».

Hvert år blir et særskilt tema prioritert, og i år er det forskning om spill, dataspill og strukturer.

Videre fordeles midlene med vekt på forskning på tvers av media, og tema som gjelder økonomiske, redaksjonelle og tekniske forhold.

Søknadene for 2016 ble behandlet i møte torsdag 26. november 2015, og i takt med vår digitale medievirkelighet fant Medietilsynet det i dag 10. februar på tide å sende ut pressemelding med årets tildelinger. De er som følger:

Bjerke, Paul
Norsk Medietidsskrift
Kr 130 000

Bjerke, Paul
En kritisk analyse av forholdet mellom presseetikk og jus
Kr 278 000

Eimhjellen, Ivar
Sosiale medier si rolle i grasrotengasjementet kring den syriske flyktningkrisa
Kr 500 000

Engebretsen, Martin
Innovative data visualization in the news discourse: Current status and future prospects
Kr 450 000

Idås, Trond
Hvike faktorer gir journalister posttruamatisk stress?
Kr 210 000

Juliussen, Lene
Kortfilmfestivalen – kulturell hukommelse og filmarv
Kr 50 000

Karlsen, Faltin
Dataspill, problemspilling og forførende design
Kr 323 000

Knudsen, Erik
Konsekvenser av kamuflert reklame for lesernes tillit til journalistikk
Kr 420 000

Laws, Ana
Fra lyd til skjerm: En kvalitativ studie av NRK P3
Kr 250 000

Mølster, Ragnhild
Norsk medieforskerkonferanse 2016
Kr 50 000

Nærland, Torgeir Uberg
En undersøkelse av medieerfaringer blant minoritetsungdom i Norge
Kr 500 000

Olsen, Ragnhild Kristine
En studie av profesjonsverdier og idealer i møtet mellom programmere, journalister og brukerbehov
Kr 345 000

Aarebrot, Frank
Medieundersøkelsen 2016
Kr 100 000

  • Bredal, Kjartan Omdal: Hvordan opplever noen problemdataspillere sin egen hverdag?
  • Dyrstad, Kaos Nåden Johan: Hjelp, vi er i filmbransjen! En sosiolgisk analyse av filmfeltet
  • Sakariassen, Hilde: A study on online literacy and preconception across the digital gap
  • Aasland, Trond: Kjønnede fremstillinger og handlingsrom i dataspill 
Til toppen