Direktør Mari Velsand i Medietilsynet
Direktør Mari Velsand i Medietilsynet (Foto: Medietilsynet)

Medietilsynet har nettopp ansatt tre nye direktører - nå kan hver fjerde medarbeider miste jobben

Tilsynet planlegger en intern omorganisering og varsler at 13 av 48 årsverk vil forsvinne.

Etter planen skal et nytt organisasjonskart legges fram allerede før påske, med innplassering av alle som får beholde jobben, skriver Klassekampen.

Direktør Mari Velsand har sendt ut en redegjørelse internt, hvor det står at hun håper behovet for nedbemanning vil bli løst gjennom frivillige ordninger. Men ansatte avisen har snakket med tror ikke det vil være mulig å få til en så kraftig nedbemanning på så kort tid uten oppsigelser.

– Noen sitter og gråter på kontoret, andre er forbannet, men de fleste er livredde, skriver en av de ansatte ved tilsynet til avisen.

Velsand sier hun vil legge til rette for en best mulig prosess, i tett samarbeid med både tillitsvalgte og verneombud.

– En slik situasjon er selvsagt krevende for de ansatte, og det har jeg stor respekt for, sier direktøren. Velsand understreker samtidig at ansatte og tillitsvalgte har vært sterkt involvert i prosessen og har fått komme med innspill underveis.

Tillitsvalgt Ketil Skauen i Norsk Tjenestemannslag sier de tillitsvalgte ikke ønsker å uttale seg i saken, «som er i prosess og ennå under drøftelse.»

Bakgrunnen for kuttene er et ønske fra Kulturdepartementet, som har bedt om at tilsynet effektiviseres, og samtidig blir en mer synlig aktør i samfunnsdebatten. For å oppnå det siste har etaten de siste månedene blant annet rekruttert flere nye direktører, samtidig som ledergruppa er blitt mindre.

Til toppen