Direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Her fra pressekonferansen da det ble kjent at Dagbladet Pluss ikke får pressestøtte.
Direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Her fra pressekonferansen da det ble kjent at Dagbladet Pluss ikke får pressestøtte. (Erik Waatland)

Medietilsynet utbetaler pressestøtte tidligere enn planlagt

Medietilsynet framskynder støtteutbetalinger og betaler ut mer støtte på et tidligere tidspunkt enn vanlig som følge av Korona-krisen, skriver de i en pressemelding.

Medietilsynet framskynder støtteutbetalinger og betaler ut mer støtte på et tidligere tidspunkt enn vanlig som følge av Korona-krisen.

– Vi har stor forståelse for at mange medier nå står i en krevende situasjon, og vi gjør det vi kan for å bistå, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i meldingen og legger til: 

– Vi ser at særlig de minste mediene, som fra før har små ressurser og en krevende driftsøkonomi, raskt kan få problemer. Vi gjør derfor en del grep med våre støtteordninger som vi håper kan være til hjelp i en krevende situasjon.

 

Framskynder pressestøtte-utbetaling

De avisene som mottar produksjonstilskudd og tilskudd til samiske aviser, får vanligvis andre forskudd i april. Dette forskuddet blir nå i stedet utbetalt allerede denne uken, opplyser de onsdag 18. mars. 

– Tredje forskudd kommer vanligvis i juli, men vi vil i løpet av kort tid vurdere om også dette forskuddet skal framskyndes, sier Velsand.

De skriver videre at noen av de minste avisene har varslet at de kan få problemer med å få ut tilstrekkelig antall papirutgaver til å kvalifisere til å motta produksjonstilskudd neste år.

– I samarbeid med Kulturdepartementet tar Medietilsynet sikte på å utarbeide en midlertidig forskrift, som kan åpne for dispensasjon fra dette kravet med bakgrunn i Korona-situasjonen, sier Velsand.

Medietilsynet ønsker også å hjelpe lokalkringkasterne. Aktørene som får midler gjennom ordningen for lokale lyd- og bildemedier får første utbetaling neste uke. Normalt utbetales støtten i to like store rater.

Til toppen