Medietilsynet har ansvar for å påse at kringkastingslovens forbud mot å sende reklame for livssyn og politiske budskap på fjernsyn overholdes.
Medietilsynet har ansvar for å påse at kringkastingslovens forbud mot å sende reklame for livssyn og politiske budskap på fjernsyn overholdes. (Foto: Medietilsynet)

Medietilsynet griper inn: TV Vest kan bøtelegges for å ha sendt politisk reklame

TV Vest sendte reklame for FrP og Sosialliberalt Parti. Nå varsler Medietilsynet sanksjon.

Det var under årets lokalvalgkamp at TV Vest i Rogaland sendte reklame for Fremskrittspartiet og Sosialliberalt Parti.

Nå varsler Medietilsynet sanksjoner ettersom det ifølge kringkastingsloven er forbudt å sende reklame for livssyn og politiske budskap på fjernsyn.

– Medietilsynet har varslet TV Vest om at vi vurderer å gi kanalen en advarsel eller et overtredelsesgebyr for brudd på kringkastingsloven, sier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Medietilsynet skriver videre i meldingen at TV Vest også i 2003 sendte reklame for Pensjonistpartiet. Det resulterte i at den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) konkluderte med brudd på ytringsfriheten å forby mindre partier å komme til orde i den politiske debatten gjennom betalt reklame på TV.

Regjeringen valgte å opprettholde forbudet mot politisk reklame, men gjennomførte samtidig flere tiltak for å sikre at mindre politiske partier skulle gis bedre ytringsadgang. NRK fikk utvidet ansvar for å sikre en bred og balansert valgdekning, og Frikanalen fikk støtte for å tilrettelegge for at partier og lister skulle få komme til orde på tv i forbindelse med valgkamp.

I den foreløpige vurderingen legger Medietilsynet vekt på at TV Vest har sendt partipolitisk reklame i nær tilknytning til et kommune- og fylkestingsvalg.

– Medietilsynets vurdering er at dette er i strid med kringkastingslovens bestemmelser. Vi har derfor funnet det riktig å varsle mulige reaksjoner overfor begge TV-sendingene der det er vist politisk reklame, sier Sekkelsten.

NRK Rogaland skrev allerede i august at TV Vest trosser forbudet og åpner for politisk reklame. Kanalen fikk støtte av sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad som kalte regelen «latterlig». Kommunikasjonsdirektør Kristine Meek i Medietilsynet sa da til kanalen at de kunne ilegge sanksjon i form av advarsel, gebyr, tvangsmulkt eller inndragning av konsesjon.

– Vi tilbyr en kampanje med fast lengde og fast pris. Prisen er så lav at vi mener alle kan benytte seg av tilbudet. Det er prinsippet i denne saken som er viktig for oss, sa  TV Vest-redaktør Jørund Kopren til NRK.

Til toppen