Slik ble annonsebilaget presentert dagen før publisering, med en helsides annonse i Aftenposten. (Faksimile)
Slik ble annonsebilaget presentert dagen før publisering, med en helsides annonse i Aftenposten. (Faksimile)

Mer bråk rundt Mediaplanets innstikk i Aftenposten. Bilag om pasientsikkerhet klaget til PFU

- Ser ut som et journalistisk produkt, skriver Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Den siste tida har det blitt stadig mer bråk og reaksjoner mot Mediaplanets stadige annonsebilag og innstikk, primært i Aftenposten. 

Tidligere i år har det primært handlet om politikeres deltakelse i reklameaviser. Denne gang kommer reaksjonen fra en annen kant:

HelseKlage, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, klager nå et bilag 12. mars med tittel Pasientsikkerhet til Pressens faglige utvalg.

Klagen skal behandles i PFUs neste møte, tirsdag 24. mai. Les sakslista nederst i saken.

LES FLERE saker om Mediaplanets bilag: 

- Utydelig skille mellom reklame og journalistikk

Organet mener Aftenposten her har brutt god presseskikk ved å bryte skillet mellom kommersielt og redaksjonelt innhold.

Det anfører organet både med tanke på en helsides annonse for bilaget i avisa, og selve bilaget.

Ifølge klagen, som vi kan se et sammendrag av på Presse.no, mener HelseKlage at reklameartiklene i bilaget både i form og uttrykk ser ut som et journalistisk produkt. Spesielt reagerer organet på en «sak» om et advokatfirma som uttaler seg som spesialister på pasientskadeområdet.

Klager skriver:

- I tillegg forsterkes det journalistiske uttrykket med en egen annonse for det omtalte advokatfirmaet, under reklameartikkelen i annonsebilaget. Et grep som er egnet til å forvirre mottakere av budskapet.

(Fra Pasientsikkerhetnorge.no)
(Fra Pasientsikkerhetnorge.no)

  • Se reklamen på nett: Selve annonsebilaget i den påklagede formen er tilsynelatende ikke å finne i Aftenpostens eAvis for 12. mars. Men det meste av innholdet skal være tilgjengelig digitalt på MediaPlanets presentasjon på www.pasientsikkerhetnorge.no

Klageorganet viser videre til at målgruppen - pasienter og pårørende - ofte er i en «særdeles sårbar situasjon».

I klagen heter det videre:

Beskrivelsen av pasientskadeerstatningssystemet i reklamen bruker en type ord, «vi tror» og «vi opplever» som ikke er forenelig med alvorlighetsnivået reklamen krever i kraft av sitt redaksjonelle uttrykk. Innholdet er av en slik art at det i et journalistisk produkt ville vært naturlig å gi tilsvar.

Problemet om for svak annonsemarkering blir også ekstra relevant da det fremsettes påstander som fakta, som vi mener er direkte feil. Vi har ikke noe problem med å diskutere pasientskadeerstatning i media, men da er det en fordel at debatten tas i en journalistisk kontekst med det presseetiske regelverket. I det foreliggende tilfellet vil det på vår bekostning skapes usikkerhet gjennom en journalistisk etterligning, med et mål om å drive inn klienter. […]

Å bruke kjente redaksjonelle former og virkemidler for å reklamere til det som kan være svært Sak nr. 094/16 3 påvirkelige mottakere, i potensielt ekstreme livssituasjoner, mener vi PFU bør vektlegge i vurderingen sin.

 

Aftenposten avviser klagen

Aftenposten avviser imidlertid klagen, og mener skillet mellom reklame og journalistikk er tydelig, og skriver blant annet:

Det viktigste i vår vurdering er likevel at dette er reklameartikler samlet i et eget annonseinnstikk, som i seg selv skaper tydelig avstand til det redaksjonelle innholdet i Aftenposten. I tillegg er det tydelig merket, øverst på hver eneste side, i tråd med vår praksis, med teksten "Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet".

Vi mener at den jevne leser ikke hadde noe problem denne lørdagen med å skjønne hva som var redaksjonelle deler og hva som var et annonseinnstikk. Vi har da heller ikke fått reaksjoner eller klager fra våre lesere som peker i den retning.

 

Dette er PFUs saksliste tirsdag 24. mai:

Til toppen