Fredriksstad Blad på nett i fjor høst.
Fredriksstad Blad på nett i fjor høst.

Morgan Andersen mot Aftenposten til Høyesterett

Nok en avis til Høyesterett for injurier.

Høyesteretts kjæremålsutvalg har tillatt behandling av Aftenpostens anke i injuriesaken mellom avisa og Morgan Andersen. Det melder Fredriksstad Blad.

Aftenposten ble av Borgarting lagmannsrett høsten 2014 dømt til å betale Andersen 100.000 kroner i oppreisning og 500.000 kroner i saksomkostninger. Dette for en artikkel fra 2011 om det avisa hevdet var en mistenkelig avtale rundt fotballspilleren Abgar Barso, og avisa hevdet at Andersen som daglig leder i Fredriksstad Fotballklubb.

Andersen hevdet han ikke hadde noe med avtalen å gjøre, og var sykemeldt på et aktuelle tidspunktet. Derfor tok han Aftenposten til retten med krav om oppreisning og millionerstatning. Han vant ikke frem i tingretten, men vant så i lagmannsretten. Dog fikk han ikke i nærheten av den økonomiske oppreisningen han hadde krevd.

  • Les også mer om lagmannsrettens dom på f-b.no.  

Aftenposten anket saken, og nå venter en ny behandling i Høyesterett.

Aftenpostens advokat Jon Wessel-Aas er overfor Fredriksstads Blad, fornøyd med at anken behandles for retten:

- Jeg fikk akkurat beskjed om at Aftenpostens anke er besluttet fremmet til behandling i Høyesterett. Det er vi naturligvis lettet over, sier Aftenpostens advokat, Jon Wessel-Aas til Fredriksstad Blad.

Morgan Andersen sier til FB at han hadde ventet at saken måtte gå hele veien.

Til toppen