Barents Press fra venstre: Amund Trellevik, Anki Gerhardsen, Kari Skeie, Morten Ruud.
Barents Press fra venstre: Amund Trellevik, Anki Gerhardsen, Kari Skeie, Morten Ruud. (Foto: Jonas Karlsbakk/Barentssekretariatet)

KOMMENTAR

Morten Ruud har i en årrekke vært en sentral person i Barents Press. Mye av vårt fundament er bygget av ham

«Morten Ruuds holdning og metode for dialog og samarbeid blir med oss videre», skriver styret i Barents Press Norge.

  • Endret
  • AMUND TRELLEVIK, ANKI GERHARSEN OG KARI SKEIE, styret i Barents Press Norge

Det er med dyp sorg vi har mottatt budskapet om bortgangen til vår kjære venn og kollega Morten Ruud som døde i en gyrokopterulykke lørdag 21. juli 2018.

Morten har i en årrekke vært en sentral person i Barents Press’ arbeid.

Både som journalist i flere mediehus i Nord-Norge, NRKs korrespondent i Moskva og senere redaktør i NRK Finnmark har Morten i over 20 år vært oppriktig engasjert i norsk-russiske forbindelser i nord.

Det er ingen overdrivelse å si at Morten har vært en drivkraft i det unike mediesamarbeidet i Barents. Mye av det fundamentet Barents Press står på i dag er bygget av ham.

Morten vil bli husket som en raus, morsom, omgjengelig og kunnskapsrik person. Han var en bauta og en veteran, men passet alltid på å se framover og slippe til nye personer. Han var heller aldri redd for å tenke nytt.

Selv etter mange år bak seg i det norske og det internasjonale Barents Press-styret hadde Morten alltid nye og visjonære ideer om hvordan Barents Press skulle utvikles og fornyes.

Vi som jobbet tett på ham var alltid imponert over hans kunnskap om Russland, en kunnskap han delte med alle – samtidig som han lyttet og ga plass og rom.

Morten hadde personlige kvaliteter som var helt uvurderlige for dialog, samarbeid og kontakt i et vanskelig geopolitisk landskap. Inntil det siste jobbet vi sammen om flere nye konkrete samarbeidsprosjekter med russiske kolleger.

På en dag som dette føles det svært tungt å fortsette dette arbeidet.

Samtidig vet vi at Morten ville blitt dypt fornærmet dersom vi la bort prosjektene og senket ambisjonene om mer journalistikksamarbeid på tvers av grensene i nord.

Mortens holdning og metode for dialog og samarbeid blir med oss videre.

Vi lyser fred over hans minne.

Til toppen