Myndighetene mente filmregissøren ikke var kompetent og sendte ham ut av Norge til sinne fra NJ. Nå får Mohamed likevel bli

Utlendingsdirektoratet (UDI) har snudd og lar likevel den palestinske prisvinnende palestinske filmregissøren Mohamed Jabaly få studentvisum.

I desember i fjor fikk ikke den palestinske filmskaperen Mohamed Jabaly videreført sin oppholdstillatelse.

Den palestinske filmskaperen Mohamed Jabaly.
Den palestinske filmskaperen Mohamed Jabaly. Foto: Handout

Det grunnla UDI med at han ikke hadde den formelle utdanningen de krevde for å godkjenne han som filmregissør.

Nå har altså UDI akseptert og innvilget søknaden om studentvisum slik at han kan begynne på Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg.

– 31. juli vender jeg tilbake til Tromsø. Flybilletten er alt bestilt, sier Mohamed Jabaly til Klassekampen.

Filmskaperen har blant annet regissert den prisvinnende dokumentarfilmen "Ambulance" om Gaza-krigen i 2014.

Jabaly har oppholdt seg på turistvisum i London siden mars, da han måtte reise fra fast jobb og bolig i Tromsø etter at norske myndigheter avslo søknaden om arbeids- og oppholdstillatelse. Han fikk kunstnervisum i Norge i 2014.

Søknaden ble først avvist på formelt grunnlag, ettersom den ble sendt til Norge fra Storbritannia og ikke innlevert til norske myndigheter i Gaza, der Jabaly kommer fra.

 

NJ reagerte kraftig

Utsendelsen av Jabaly fikk flere til å reagere kraftig, blant annet Norsk Journalistlag og Norske Filmregissører, som mente at kompetansen hans var god nok. NJ sa på sin side at de hadde fått opplysninger om at han ble avslått på grunn av kompetanse.

– Hvis dette er korrekt, stiller vi oss undrende til at norske myndigheter vurderer den faglige utførelsen av virket som fotograf/journalist, og bruker det som begrunnelse for utsendelse, skrev daværende leder Thomas Spence i NJ i en e-post der han krevde at UNE vurderer på nytt utsendelsen av Jabaly.

Advokaten hans, Runa Nordahl Hæreid, sendte i desember ut et stevningsvarsel til UNE knyttet til to forhold:

  • 1) Lovanvendelsesfeil / rettsanvendelsesfeil, og
  •  2) Bevisbedømmelsesfeil / vedtaket bygger på uriktige faktiske vurderinger. 

Og begrunnet det slik: 

Rettsanvendelsesfeilen knytter seg til tolkningen av utlendingsforskriften § 6-1 (kompetansekriteriet). Vilkåret om at utlendingen må være faglært kan anses oppfylt ved en kombinasjon av formell utdanning og praktisk erfaring, noe UNE ikke har vurdert i denne saken (de vurderer kun utdanningen isolert fra den praktiske erfaringen).

Bevisbedømmelsesfeilen knytter seg til den faktiske vurderingen av de attester mv. som er sendt inn, som anerkjenner Jabalys spesielle kvalifikasjoner / hans faglærtkompetanse. Herunder også uttalelser om hvorfor/hvordan de to årene på universitetet er relevante for stillingen han er tilbudt i Norge. 

 

UNE eller filmindustrien?

 I en e-post til Medier24 skrev advokaten at denne saken reiser særlig spørsmålet om hvem som er best egnet til å vurderer Jabalys kompetanse som filmskaper og stilte spørsmålet:

– Er det UNE eller filmindustrien? Lovgiver har flere ganger uttalt at det er ønskelig at det legges til rette for faglærte arbeidstakere i regelverket (..). Videre legger lovgiver opp til at arbeidsgiver skal få et større ansvar i forhold til å vurdere kompetansen til den ansatte opp mot arbeidet som skal utføres, skrev hun og fortsatte:

– Etter mitt syn har det ikke vært lovgivers intensjon å avskjære den typen innvandring som det er snakk om i herværende sak. 

 

 

Til toppen