GEIR OVE YSTMARK, direktør i Sjømat Norge.
GEIR OVE YSTMARK, direktør i Sjømat Norge. (Kollasj - foto: FHL ved Ingunn A. Mæhlum og Siv Dolmen)

Myten om den farlige laksen og norsk presses manglende mediekritikk

KOMMENTAR: Mediene er myteskapere i fri dressur, mener sjømat-direktør Geir Ove Ystmark.

  • GEIR OVE YSTMARK, administrerende direktør, Sjømat Norge.

Debattinnlegget er også publisert i Aftenposten, og gjengitt her etter avtale med forfatteren.

I den vestlige verden har vi oppnådd en levestandard og materiell utvikling som overgår alle fantasier til generasjonene før oss. Paradoksalt nok opplever vi mer enn noen gang at myteskapere trosser vitenskapen og turer frem i det offentlige rom – også i redigerte medier – med påstander og råd som faktisk kan bidra til mer sykdom og feilernæring.

Vaksinedebatten er et graverende eksempel. På 1800-tallet og starten av 1900-tallet var det «normalt» at mange barn døde av feilernæring, underernæring og sykdom.

Vi vet alle at vaksinering har fjernet sykdommer som kopper, meslinger og tæring fra Vesten. Likevel stiller kjendiser og ytterliggående akademikere seg i front i aksjoner mot å la barna sine bli vaksinert, leser vi i mediene.

Mange blir forledet, og resultatet er at noen av sykdommene nå er på vei tilbake. Det måtte til meslingutbrudd i USA og dødsfall før også mediene så ut til å forstå alvoret.

Selvutnevnte eksperter

Mat og kosthold er et annet felt som blomstrer av selvutnevnte eksperter. Til forskjell fra vaksinedebatten har mediene ennå ikke forstått behovet for kildekritikk overfor de mest ytterliggående synserne.

I NRKs Dagsnytt Atten fikk restauranteier og forfatter Jan Vardøen utbasunere at oppdrettslaks er proppfull av tungmetaller, kjemikalier og antibiotika.

Han ble imøtegått av forskningsdirektør Ingvild Eide Graff fra Norsk institutt for ernæring og sjømatforskning. Med solid faglig bakgrunn tok hun for seg den ene myten etter den andre, og knuste dem.

Vardøen tar feil. Oppdrettslaks er blant den sunneste maten vi kan sette på matbordet.

Myter om lakseoppdrett

Aftenpostens Joacim Lund følger så opp 2. august.

Han bekrefter at laks er sunt, men nå er omkvedet at oppdrett ødelegger fjordene. Han kverner på myten om at lakseoppdrett er dårligere enn annen matproduksjon på miljø og dyrevelferd.

Hvorfor sjekker ikke Lund Fiskeridirektoratet, som har åpen informasjon som viser det motsatte – at det er «gode miljøforhold ved oppdrettsanleggene»?

Lund skriver at «det store problemet i matdebatten er mangelen på helhetlig tenkning» – han peker på helse og «miljøødeleggelser i fjordene» før han utrolig nok ber oss spise mindre oppdrettslaks.

Han unnlater å si at laks er klimavennlig fordi den er svært fôr- og arealeffektiv, slik Nofima og SINTEF har rapportert.

Han unnlater å si at 94,8 prosent av oppdrettslokalitetene har «god» eller «svært god» miljøtilstand, og han unnlater å si at FNs matvareprogram FAO sier at vi må øke havbruksproduksjonen for å få nok sjømat i verden.

Lund dropper dermed den «helhetlige tenkning» som han selv etterlyser.

Åpen mediekritikk

Det er bare pressen selv som kan sørge for at pressen blir bedre. I Norge er det dessverre svak tradisjon for å drive åpen mediekritikk redaksjonene imellom.

Jeg utfordrer derfor redaktørforeningen til å reise temaet neste gang de møtes. Helst før mediene bidrar til å påføre folk sykdommer og lidelser.

Til toppen