NRKs hovedkvarter på Marienlyst i Oslo. Nå skal området selges - for å finansiere nytt hovedkontor.
NRKs hovedkvarter på Marienlyst i Oslo. Nå skal området selges - for å finansiere nytt hovedkontor. (Foto: Gregard Pallotta / NRK)

Nå er det endelig vedtatt: NRK forlater Marienlyst og starter for alvor jakten på et nytt hovedkontor

Men det vil ta tid. - Fortsatt noen år til vi kan begynne å pakke, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Styret i Norsk Rikskringkasting AS har i dag vedtatt at selskapet trenger nye og mer hensiktsmessige lokaler for å løse oppgavene som allmennkringkaster i fremtiden, heter det i en melding fra NRK. 

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier seg fornøyd med at NRK nå kan jobbe videre med ambisjonen om et nytt og fremtidsrettet hovedkontor:

NRK-sjef Thor Gjermund på taket av Kringkastingshuset på Marienlyst. Bildet er tatt vinteren 2017. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

- Bygningsmassen på Marienlyst er bygget ut gjennom 80 år. Den er ikke lenger egnet for framtidas medievirksomhet. Vi må tenke på hva som er behovene framover.

- Et nytt hovedkontor skal bygge opp under NRKs mål om å være en allmennkringkaster som tar i bruk og utvikler ny teknologi, som leverer norske produksjoner i verdensklasse, og som gir gode rammer for å utvikle organisasjonen videre, sier Eriksen.   

NRK har de siste par årene jobbet med å utrede om det er økonomisk mulig å etablere at nytt hovedkontor. På oppdrag fra NRK la fem arkitektteam i fjor høst fram sine mulighetsstudier for hva Marienlyst kan bli uten NRK.

Studiene viser ifølge NRK at området har spennende muligheter for by- og boligutvikling - og styret har lagt til grunn at de potensielle verdiene på Marienlyst indikerer at selskapet dermed kan bære kostnadene. 

Dagens styrevedtak sier imidlertid ingenting om hvor NRK skal flytte eller når det skal skje. Prosjektet går nå inn i en fase med forberedelser for salg av Marienlyst og kartlegging av mulige tomter for et nytt hovedkontor.

Dersom det viser seg at forutsetningene for flytting ikke er tilstede, kan prosessen stoppes på kort varsel.  

- Vi er blant annet avhengig av en omregulering av Marienlyst-området for at det skal kunne bli boliger her. Det er også stor sannsynlighet for at området vi skal flytte til må reguleres. Dermed er det fortsatt noen år til vi kan begynne å pakke, konstaterer kringkastingssjefen.

Til toppen