Resett-redaktør Helge Lurås er fornøyd med at NTB plukker opp sakene deres.
Resett-redaktør Helge Lurås er fornøyd med at NTB plukker opp sakene deres. (Foto: Erik Waatland)

Pressen vil ikke håndtere flere klager om Resett. Helge Lurås vurderer nå å søke medlemskap i en utgiverorganisasjon

Generalsekretær Elin Floberhagen og Norsk Presseforbund har i dag strammet inn PFU-reglene.

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund.
Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund. Bilde: Larsen, Håkon Mosvold

I dag hadde Norsk Presseforbund sitt styremøte og der ble det klart at de strammer inn på PFU-ordningen, slik de har varslet at de ønsket lenge.

– Det er i dag vedtatt å stramme inn på hvem som kan klagebehandles i PFU. Det som nå står i vedtektene er at det kun er redaktørstyrte medier som er tilknyttet en presseorganisasjon som kan klages inn, sier generalsekretær Elin Floberghagen til Medier24.

I vedtaket, som ble vedtatt, heter det:

Pressens Faglige Utvalg er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norske medier. Som et ledd i dette arbeidet vurderer Pressens Faglige Utvalg klager over norske mediers atferd og avgir sine uttalelser som offentliggjøres. Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk Presseforbund kan klages inn til PFU.

Dermed stryker de følgende sluttsetning:

Det samme gjelder frittstående utgivere som ikke er medlem av NP, men som er tilknyttet Vær Varsom-plakaten. Andre medier kan klagebehandles hvis de samtykker til det.

Fram til nå har vedtektene slått fast at man også kan behandle klager på frittstående medier som samtykker til det, og gir uttrykk for at de følger Vær varsom-plakaten. 

Men fremveksten av nye, alternative medier har satt saken på dagsorden i presseforbundet. Frykten har vært at man bidrar til å «låne bort» troverdighet fra redaktørstyrte medier til nettsteder som i realiteten ikke følger presseetikken.

Nå er det slutt på det.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Det er i alt to ting, for vi ønsker å styrke ordningen og vi opplever at vi har fått et økende antall klager på medier utenfor ordningen. Vi ønsker at det skal være en ordning for de som bidrar til ordningen, sier Floberghagen.

– Det betyr at nettsteder som Resett ikke lenger kan klagebehandles?

– Ikke så lenge de er utenfor en presseorganisasjon. Man står fritt til å søke medlemskap i en utgiverorganisasjon, sier hun.

Dermed er det slutt på den utvidede ordningen om at PFU også klagebehandlet saker mot medier som står på utsiden.

 

– Ikke overrasket

Resett ble 27. februar felt i PFU på fire punkter for omtale av en SIAN-demonstrasjon på Gjøvik.

Helge Lurås i Resett, som nå ikke lenger kan klagebehandles i PFU, sier følgende i en kommentar til Medier24:

– Vi tar det til etterretning. Jeg er ikke overrasket over konklusjonen, for vi har også forståelse for beslutningen.

– Vurderer dere å søke medlemskap i en utgiverorganisasjon?

– Vi har ikke tatt noen avgjørelse på det nå, men det er oppe til vurdering å melde seg inn i en av de ordningene som gir tilgang til Norsk Presseforbund, sier Lurås.

Til toppen