Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media utenfor Aker Brygge i Oslo
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media utenfor Aker Brygge i Oslo (Bilde: Erik Waatland)

Nå går det meste i riktig retning for Per Axel Koch og Polaris Media: Fortsetter å levere et godt økonomisk resultat

Konsernet har inntektsvekst i de to siste kvartalene av 2017 og drives fram av gode abonnementsinntekter.

I dag kom resultatet fra fjerde kvartal for mediekonsernet Polaris Media ASA.

Som Medier24 meldte i går, er optimismen i markedet stor rundt konsernet. Markedsverdien på selskapet har økt med 40 prosent på et halvt år.

Polaris Media q4.
Polaris Media q4.

Og konsernsjef Per Axel Koch setter ingen brems på festen i mediekonsernet, som eier 34 lokale og regionale mediehus fra Nordvestlandet og kysten rundt nordover: 

Nå kan konsernet vise til en resultatvekst i fjerde kvartal med et driftsresultat (EBITDA) på 42 millioner, noe som gir en margin på 11 prosent.

Det er en resultatforbedring på to millioner kroner målt mot samme periode i fjor.

Samlet for 2017 ble EBITDA 159 millioner kroner og en margin på 11 prosent.

Nøkkeltall Polaris Media q4.
Nøkkeltall Polaris Media q4.

– Jeg gleder meg spesielt over at antall abonnenter øker betydelig, drevet av at antall rene digitale abonnementer nesten dobler seg, sier konsernsjef Per Axel Koch i en melding onsdag morgen.

Polaris Media har nå en positiv utvikling i abonnementsinntektene, vekst i digitale annonseinntekter og vekst i siviltrykkinntektene.

– Utviklingen innenfor annonse viser en gledelig positiv utvikling med 13 prosent vekst i digitale annonseinntekter i fjerde kvartal og 5 prosent i 2017. Dette viser at vi har styrket konkurransekraften vår i annonsemarkedet, og har lyktes godt med de tiltak som er iverksatt, fortsetter Koch.

Konsernet opplyser også at de har lyktes med sine kostnadseffektiviseringsprogram (2020-prosjekt), som har vist betydelige positive effekter i 2017 - og som har sørget for å bidra til inntektsvekst i de to siste kvartalene av 2017.

Det er spesielt mediehusene Adresseavisen, Sunnmørsposten, Romsdal
Budstikke og iTromsø, samt Polaris Trykk Trondheim, som har god resultatfremgang i 2017.

I 2017 økte verdien på eierandelen i FINN.no med 227 mill. Styret foreslår et utbytte på kr. 1,50 per aksje for 2017.

 

Nøkkeltall

  • Abonnementsinntektene økte 7 % i fjerde kvartal. Antall abonnenter økte 8 % per fjerde kvartal 2017, herav 87 % vekst i digitale abonnenter.
  • Digitale annonseinntekter økte 13 % i fjerde kvartal. Samlede annonseinntekter ble redusert med 2 %, drevet av at papirbaserte annonseinntekter ble redusert med 9 %.
  • Trykkeriinntektene ble redusert med 2 % i fjerde kvartal drevet av 5 % nedgang i trykking av eksterne aviser, men 3 % vekst i siviltrykkinntektene.
  • Driftskostnadene ble redusert med 4 millioner, dvs. 1 % i fjerde kvartal, i hovedsak drevet av reduserte personalkostnader, mens endret produktmiks bidrar til en økning i vare- og salgskostnadene. Kostnadstiltakene i PM2020 gjennomføres som planlagt.

Medier24 kommer tilbake med mer.

Til toppen