Møte i Kringkastingsrådet våren 2015. Til høyre: NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen og rådsleder Per Edgar Kokkvold.
Møte i Kringkastingsrådet våren 2015. Til høyre: NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen og rådsleder Per Edgar Kokkvold. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

Nå har syklistene klaget Pål Thoresen til Kringkastingsrådet. Se resten av klagebunken her

Torsdag blir det nok et møte med mange viktige og prinsipielle saker i bunken.

Når Kringkastingsrådet møter torsdag morgen, er det som vanlig med mange klager i bunken fra seere. Mer om dem snart.

Av dagsorden kan vi se at tre «temasaker» vil få ekstra oppmerksomhet i møtet denne gang, dels basert på klager og tilbakemeldinger rådet har fått:

  • NRK og «den krevende klimajournalistikken»
  • «Hvorfor er det så mange negative nyheter i NRK?»
  • «Blir norsk musikk nedprioritert i NRK?»

Diskusjon rundt disse tre sakene vil ta brorparten av møtet.

Noe tid vil også gå med til gjennomgang av klagebrev, og kanskje behandling av noen av dem.

Rådet har siden sist møte 3. mars mottatt 120 klagebrev, hvorav rundt halvparten er knyttet til nyhet-, utenriks- og aktualitetsprogrammer.

En fersk klage er også mottatt rundt forrige ukes store snakkis:

Hele 15 klagebrev er sendt inn på forrige ukes «Nitimen», der programleder Pål Thoresen spøkte med en oppfordring om å skade syklister i vårtrafikken.

Bak klagen står Syklistenes landsforening, samt en rekke enkeltpersoner:

Klage 106-120: Usmakelig Nitime-spøk med oppfordring om å skade syklistene i vårtrafikken

Syklistenes landsforening, Kristian Hansen, Erik Thorbjørnsen, Eirik Dekko, Stål Hermo, Roald Axelsen, Lars Hartvigsen, Bjørn Mowinckel-Nilsen, Karl Lima, Vegard Østhagen, Eivind Killengren, Christian Dalen, Erling Moland, Vegard Sørnes, Atle Hofstad, Håkon Wattum, Morten Sickel.

Men det ligger mye mer i klagebunken: Kringkastingsrådet mottar som vanlig en rekke mer eller mindre interessante og viktige klager.

Rådets sekretær skriver om klagebunken at mange av brevene kritiserer NRKs dekning av flyktningekrisen, behandlingen av Sylvi Listhaug, behandlingen av Hege Storhaug, samt flere klager på humor og satire.

For ordens skyld ligger det som vanlig ikke an til full behandling av alle enkeltklager, men rådet har satt av 75 minutter til å gå gjennom bunken. Rådets sekretær Erik Berg-Hansen har som vanlig invitert rådets medlemmer til å fremme ønsker dersom noen av enkeltklagene ønskes tatt opp for særskilt drøfting. 

Slik ser hele klagelista ut:

01-09: Tor Rossevik, Jan Petter Bjørge, Else Frøysnes, Astrid, Beate Nilsen, Anne Lise Molstad, Ørjan Hestenes, Kristoffer Brandsdal og Einar Trulsen:

Dagsrevyens reportasje om Odins soldater med uheldig kopling mot Hege Storhaug.

10-15: Bjørnar Karlsen, Anette Riise, Torstein Svihus, Andreas Voraa, Håkon Aasegg og Kjell Gjerde:

Dagsrevyen omtaler Ranas bok om Islam, men ikke Storhaugs om samme tema.

16-27: Anne Birkeland, Geir Birkeland, Stein Helle, Einar Gåsøy, Sissel Vinnes, Jan Henrik Monsen, Kåre Kvangarsnes, Ole Halvorsen, Lage Berg, Kjell A .Jørgensen, Espen Erlandsen og Simen Sandelien.

NRK er venstrevridd, NRK skjevdekker flyktningesaken, Listhaug behandles dårlig.

28-36: Petter Melby, Jorun Kalvik, Oda, Jan Briseid, Idar Grindheim, Tom Dahle, Arvid Stenbråten og Åge Simonsen:

NRKs dekning av Midtøsten-konflikten (første klager mener NRK er Israelvennlig)

37-42: Sebastian Lange, Torbjørn Tveit, Ole Ø Halvorsen (2 klagebrev), Dan Kristoffersen og Nicolai Haugli:

Kommentarer til NRKs dekning av amerikansk valgkamp (og særlig Donald Trump)

43-57: Rolf Retz (to klagebrev), Hans Kristiansen, Rolf Sigmund Sunde, Kathrine Johannesen, Per Randgård, Tommy Karlsen, Juan Rafik Raof, Elisabeth Gabrielsen, Peter-Andre Rasmussen, Steinar Vissebråten, Thor Christian Berger, Lars Kartevoll, Svein Straand og Trygve Bolstad:

Diverse meningsytringer om andre nyhets- og aktualitetsinnslag de siste ukene.

58: Robert Shaw:

«Schrødingers katt» om resirkulering av melkekartonger: Dårlig journalistisk jobb!

59: Helge Skarphagen:

«Schrødingers katt» om klimauvennlig tomatdyrking i veksthus var full av mangler.

60- 75: Gunn Sommerhill, Arne Mulen, Geir O. Hjertaker, Janne Riise Meyer, Marit Rande, Oddmund Harsvik, Morten Leander Aasen, Unni Lund, Lars Gunnar Orvik, Carina, Stein Gjulem, Magnus Andreas Våge, Jonathan Nielsen, Invi Brenna, Kirsten Dempster, Anders Faksvåg og Christoffer Ellingsrud:

16 reaksjoner på diverse humor- og satireprogram i NRK de siste ukene.

76 -82: Jarle Aune (2 klagebrev), Ellen Vikan, Jens Petter Rotnes, Odd Handegård, Bernt Ove Fylling og Hans Jacob Christensen:

For mye vintersport i NRK samt andre reaksjoner på innslag i sportssendingene

83-105: May og Leif Sanden, Frode Rathe, Tor Hauge, Tormod Sandvik, Yngvar Martinsen, Anne Berit Try, Anne Jofrid Vik, Tone Rysstad, Håvard Blekastad, Liv Kari og Per Nygård, Odd Ivar Flensborg, Nils Karlstad, Reidun Bergman, Gunnar Brunborg, Arne Edvardsen, Kine Gareid, Ottar Birkeland, Sylvia Haugen, Leif Ove Flygansvær, Lill Eilertsen, Karl Fartein Nordling, karianne Herheim og Anton Nilsen:

Reaksjoner på alt fra bruken av Blomster-Finn til metereologer med talefeil…

106-120: Syklistenes landsforening, Kristian Hansen, Erik Thorbjørnsen, Eirik Dekko, Stål Hermo, Roald Axelsen, Lars Hartvigsen, Bjørn Mowinckel-Nilsen, Karl Lima, Vegard Østhagen, Eivind Killengren, Christian Dalen, Erling Moland, Vegard Sørnes, Atle Hofstad, Håkon Wattum, Morten Sickel:

Usmakelig Nitime-spøk med oppfordring om å skade syklistene i vårtrafikken

Til toppen