Nå kan du teste IMSI-catchere. Men hva Aftenposten egentlig avslørte, krangler samboerne i VG-huset om.

Nå kan du teste IMSI-catchere. Men hva Aftenposten egentlig avslørte, krangler samboerne i VG-huset om.

IMSI-catchere til SKUP. Det samme gjør formodentlig diskusjonen.

- Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) kommer til SKUP for å snakke om hvor lett du som journalist kan bli hacket, og hva du kan gjøre for å beskytte deg. For å vise hvor sårbare vi er vil de demonstrere en IMSI-catcher, skriver SKUP-konferansen på skup.no.

IMSI-catchere er blitt et kjent uttrykk for alle som følger pressen, og digitial sikkerhet.

Aftenposten avslørte for en tid siden at en rekke falske basestasjoner (IMSI-catchere) for mobilnettverk skal ha vært i bruk i Oslo sentrum, til svært sprikende forklaringer fra norske sikkerhetsmyndigheter og ansvarlige politikere.

En slik falsk basestasjon kan overvåke folks mobiltrafikk, og skal ikke være særlig komplisert teknologi å ta i bruk. Nå kan du ta med mobiltelefonen din til SKUP for å se hvor lett det er å bli overvåket, visstnok.

Men hva avslørte Aftenposten?

Det hersker imidlertid stor uenighet i pressekretser om hva Aftenposten egentlig avslørte. Også internt i VG-huset, hvor Verdens Gang og Aftenposten er samboere. 

I en kommentar i VG denne uka skrev kommentator Frithjof Jacobsen følgende:

Det hersker også en del forvirring om hvordan moderne elektronisk etterretning faktisk foregår. Den mest omtalte saken på dette feltet er Aftenpostens samarbeid med et knippe private sikkerhetsfirmaer som påstår at en rekke falske basestasjoner har drevet en omfattende overvåkning av mobiltelefoner i Oslo sentrum. En sak som jeg tror vil vise seg å ikke være riktig. Slik Dagbladets «avsløring» av omfattende amerikansk overvåkning av Norge basert på Snowden-papirene heller ikke var.

Jacobsens facebook-profil ble det stor debatt mellom journalister fra flere aviser om denne påstanden.

- Nå ble jeg nysgjerrig her. Hvorfor tror du saken vår er feil? Avlyttingsutstyret vårt på møterommet deres er nede akkurat nå, så del gjerne her, skriver Aftenpostens Sarah Sørheim.

- Sammensatt. Kan skrive mer om det senere. Ikke noe hovedpoeng i denne kommentaren, svarer Frithjof Jacobsen.

Litt senere i tråden utdyper Jacobsen dette slik:

Litt utdyping som lovet: Målingene som er utført av de private sikkerhetsselskapene for Aftenposten, er for meg det hele saken hviler på. Nå ser jeg at dere bruker begrepet "høyst sannsynlig" om de falske basestasjonene som målingene angivelig skal ha avslørt. (Det forbeholdet forekom ikke i titler etc da saken ble presentert). Det er denne sannsynligheten jeg er skeptisk til. Min oppfatning er at det er mer sannsynlig at utslagene hos de private sikkerhetsselskapene kan forklares med normale variasjoner i mobilnettet. Den oppfatningen har jeg kommet til etter vanlig journalistisk arbeid. Når jeg da skrev en kommentar om mobilspionasje i Norge, så synes jeg det hadde vært rart å ikke ta med saken deres. Når det ble gjort, så valgte jeg å gi utrykk for min skepsis til de påstandene dere har fremmet om falske basestasjoner.

Til toppen