Her er NRKs planer for tomta på Marienlyst
(Foto: NTB Scanpix)

Her er NRKs planer for tomta på Marienlyst

– En milepæl, sa kringkastingssjefen om den planlagte flyttingen. Har i dag lagt fram to alternativer til hva tomta kan brukes til når NRK flytter på seg. 

Torsdag legger NRK fram planene for flytting fra Marienlyst, og for hva tomta skal brukes til i ettertid.

– Dette er en viktig dag, og en milepæl i NRKs prosjekt, som handler om at vi skal forhåpentligvis flytte og etablere et moderne bygg for kringkastings- og medievirksomhet, sa Thor Gjermund Eriksen da han åpnet dagens presentasjon. 

I pressemeldingen skriver NRK at de legger fram planene for hvordan tomta på Marienlyst kan utnyttes i samarbeid med Plan- og bygningsetaten. 

– For at dette skal skape det grunnlaget, er det viktig at vi utvikler tomta sammen med kommunen, sa Eriksen videre. 

Se live-intervju med Eriksen om flytteplanene: 

 

– Store øyeblikk

– Dette har gjort tjeneste som NRKs hovedkvarter i 80 år, og har vært bygget ut og bygget ut – fra vi startet med bare radio til der vi er i dag, sa han og fortsatte. 

– Det er bygget opp helt uten en plan, klattet på og klattet på, sa han. 

I pressemeldingen står det at dagens Marienlyst-tomt kan gi plass til 107.000 kvadratmeter boligareal, nye torg, møteplasser, grøntarealer og næringsvirksomhet. Tomten er på 85 mål. 

De skriver også at dagens lokaler ikke består klimatesten og at det vil ligge en miljøgevinst i de nye lokalene. 

– Herfra er det blitt skapt og delt store og små øyeblikk som har samlet og engasjert folk i Norge gjennom generasjoner. Vi har lagt vekt på at planprogrammet skal gi grunnlag for å utvikle området med gode by- og bokvaliteter samtidig som de kulturhistoriske verdiene blir ivaretatt, åpnet opp og gjort tilgjengelig for langt flere enn det som er tilfellet i dag, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i meldingen. 

 

– Mindre introvert

Det er flere utfordringer ved å bli på Marienlyst, blant annet at bygget er for stort, sa Eriksen. 

Foto: Bendiksby, Terje

– Vi har et bygg som i dag jobber litt mot oss, og vi jobber på en annen måte. Det finnes ingen prosjekter i NRK av en viss størrelse, som ikke trekker inn spisskompetanse fra alle deler av NRK. Det jobber dette huset litt mot, sa han. 

Publikums tilgang og tilgjengelighet til NRK er også en utfordring ved å bli. Eriksen sa at han ønsker å «vrenge innsiden ut» og lage et bygg hvor det er enklere å vise fram alt NRK holder på med. 

– Vi ønsker et bygg som er mindre introvert, sa han. 

– Det må være en ambisjon for NRK at man om 60–70 år kan gå forbi det nye bygget til NRK og tenke: Her er det skapt store kulturelle verdier, sa Eriksen. 

 

Hvor skal vi? 

Eriksen understreket at han har fått spørsmålet om hvor NRK skal flytte morgen, middag og kveld. 

– Til tider også etter kveldsnytt, sa han og høstet latter fra salen. 

Han fortsatte: 

– Grunnen til at vi ikke har gått inn i alternativene, er at vi vil ha respekt for denne prosessen, sa Eriksen. 

 

Fem viktige aspekter

Ole Falk Frederiksen fra Civitas la fram forslaget til planprogram. 

– Det er en vakker eiendom, som også er veldig sentral. Den ligger 800 menter fra Majorstuen, et veldig viktig knutepunkt i byen, sa Frederiksen under presentasjonen. 

Han la fram flere aspekter som er viktig for videreutviklingen av tomten: 

  • Flerfunksjonell byutvikling
  • Ivaretakelse av kulturelle verdier
  • Gode forbindelser, gater, byrom og grøntstruktur
  • Gode bokvaliteter
  • Ivaretakelse av viktige kulturområder 

Han understreket også at gjeldende kommuneplan ligger til grunn, og at den ble laget før NRK vurderte flytting fra Marienlyst. Det er ny kommuneplan til behandling.

I tillegg er de opptatt av at man tar var på de fredede delene av NRK-tomten, som for eksempel Store Studio og parkområdet utenfor. 

Det vil ifølge Ellen De Vibe gi mellom 2000 og 2500 arbeidsplasser, og rundt 1200 boliger. 

 

Krav fra rådhuset

Det finnes også noen krav til reguleringen av tomten, fra blant annet bystyret. 

De tre kravene som ble trukket fram under presentasjonen er: 

  • Nødvendig antall barnehageplasser
  • Kringkastingshuset reguleres til blandet formål
  • Reguleringen skal gi mulighet for flerbrukshall eller annen idrettsflate

 

To alternativer 

De ble lagt fram to planalternativer: 

Alternativ 1: Det forslaget NRK har blitt enig med PBE om å utrede. 

  • Inntil 167.200 kvadratmeter bruksareal, hvorav 65 prosent er bolig

Planalternativet har to varianter:

Alternativ 1A: Kvartaler skal være grunnlaget for utviklingen av tomten. Det skal ha en «porøs karrébebyggelse», ifølge planalternativet.  

– Til sammen tror vi dette kan bli et flott nettverk av byrom, sa representanten fra Plan- og bygningsetaten under presentasjonen. 

Alternativ 1B: Kvartaler med punkthus: «Porøs karrébebyggelse med innslag av punkthus». 

– Det vi har gjort her er å være litt mer porøse i forhold til kvartalet, sa han under presentasjonen. 

De ser ikke for seg at området skal ha gjennomkjøring for biler. 

Alternativ 2: Institusjonelt utviklingsområde

  • Inntil 179.000 kvadratmeter bruksareal, hvorav 36.000 kvadratmeter bruksareal i Kringkastingshuset. Boligareal på 32.900 kvadratmeter bruksareal. 

– Det er litt større i kvadratmeter, siden næring kan bygges tettere, sa han. 

 

Veien videre

Høringsperioden går fram til 21. mars 2019. 25. februar arrangeres det «Åpen dag hos NRK», hvor det vil bli mulig å gi innspill til alle parter i prosessen.

Planprogrammet fastsettes forhåpentligvis av Plan- og bygningsetaten i juni 2019.  

– Jeg oppfatter at NRK og NRKs rådgivere har vært lydhøre i denne prosessen. Det har gitt et godt grunnlag, sa Ellen De Vibe mot slutten av presentasjonen. 

 
Til toppen