TOR OLAV MØRSETH - her samme dag han ble presentert for Adresseavisen som ny sjefredaktør. Flankert av tidligere redaktør Arne Blix (t.v.) og nåværende nyhetsredaktør Erlend Hansen Juvik.
TOR OLAV MØRSETH - her samme dag han ble presentert for Adresseavisen som ny sjefredaktør. Flankert av tidligere redaktør Arne Blix (t.v.) og nåværende nyhetsredaktør Erlend Hansen Juvik. (Foto: Adresseavisen)

Nå skal Mørseth bygge ledergruppe: Adressa lyser ut tre redaktørjobber og bygger HR-avdeling

Gjør som han varslet før sommeren. Og når teamet er på plass, skal hele redaksjonen rigges om.

I disse dager lyser Adresseavisen ut flere ledige lederjobber: Eksternt lyser avisa ut stillingene som politisk redaktør og utviklingsredaktør. Internt lyses også ut stillinger som nyhetsredaktør, samt HR-leder i redaksjonen. Senere skal også avisa rekruttere HR-direktør.

Det er et par måneder siden Tor Olav Mørseth tiltrådte som sjefredaktør i avisa, og sier prosessene var varslet:

- Jeg sa fra før sommeren at jeg var nødt til å bygge mitt nærmeste team. Det er flinke folk i jobbene i dag, men de ble ansatt av min forgjenger, og for meg er det naturlig å se på hva som er mine behov.

Når han lyser ut stillingen som nyhetsredaktør internt, er det fordi han selv føler han ikke kjenner byen eller huset godt nok. Og da må nyhetsredaktøren gjøre det:

- Det er 16 år siden jeg dro fra Trøndelag, og jeg kjenenr verken huset, byen eller regionen godt ennå. Da er det viktig at min nærmeste medarbeider i redaksjonen gjør det. Og når jeg vet at jeg vil ende med en intern kandidat til denne jobben, bruker jeg ikke tid eller krefter på å lyse den ut eksternt, sier Mørseth.

- HR er et fagfelt

Mer fokus på HR og personal ligger også i løypa. Fordi det blir et stadig viktigere område:

- Det er på tide at vi aksepterer at HR er et fagfelt. Vi lever av folkene våre, og det er den største verdin vi har. Da må vi ta på alvor de behovene vi har for kompetanseutvikling og oppfølging av medarbeidere. Det kan ikke være nummer fem på oppgavelista til alle andre, mener Mørseth.

Og det blir «mye HR» i tida framover: Når tre stillinger skal besettes av interne og/eller eksterne kandidater.

Funksjoner som i dag er besatt av ledere på huset, som nyhetsredaktør Erlend Hansen Juvik og utviklingsredaktør Kirsti Husby.

Mørseth gjør også om på politisk avdeling, der funksjoner som samfunnsredaktør og politisk redaktør slås sammen til den nye, utlyste redaktørjobben. De bekles i dag av Stein-Arne Sæther og Siri Wahl-Olsen. I tillegg blir dagens funksjon som redaktør for nett og mobil gjort om. Den utføres i dag av Atle Bersvendsen.

Sjefredaktør Mørseth understreker at det er posisjoner som lyses ut, og at folk ikke mister jobbene sine. Og:

- Alle som sitter der i dag, mener jeg er aktuelle. Jeg har kvalifiserte kandidater internt, til alle stillingene. Men jeg synes det er naturlig likevel med en nullstilling, lyse ut eksternt og måle de opp mot ulike kandidater som finnes.

Samtidig som stillingene lyses ut, avsluttes også praksisen med åremålsfunksjon for redaktørene.

Rette linjer i kollegiet

Endringen betyr at det blir rene og rette linjer i redaktørkollegiet, med noen færre ledere. Å løfte stillingen som politisk redaktør opp i kollegiet er også i tråd med ambisjonene for å løfte meningsjournalistikken og gjøre avisen til en tydeligere stemme fra Midt-Norge.

- Vi bygger en tydeligere stemme i kolleget, og forenkler linjene litt. Det er en person som skal ha ansvar for mening, en som skal ha ansvar for nyheter og en som har ansvar for utvikling på digitale flater, sier Mørseth.

- Og så vil jeg jobbe framover med produkteier-rollen. Vi må komme dit at vi har produkteiere med større ansvar og myndigheter, der alle avslutninger ikke må komitébehandles på høyeste nivå. Da mister vi for mye fart, legger han til.

I løpet av høsten kommer han også tilbake til en større omorganisering av hele redaksjonen, når ledernivået er på plass.

- Tenker du da i retningen som flere går, der man skiller mellom løpende nyheter og dagsordensettende journalistikk?

- Vi skjeler selvsagt til hva andre driver med, og så får vi se hva som passer best til oss. Det er ikke gitt at det som er riktig ett sted, er riktig for oss. Dette hanlder om at vi har vært organisert på en lik måte i ganske mange år, selv om flatene endrer måten vi jobber på. Og organisasjonen er ikke tilpasset det, sier Mørseth.

Kommet godt i gang

Endringene skal ha vært varslet, og kanskje ventet på. Men hvordan vil redaktørkollegiet fungere de neste månedene, når noen går og lurer på hvilken jobb de sitter med når høsten er omme? Og blir det nå interne kamper og posisjoneringer?

- Det er alltid en risiko når man gjør endringer, men jeg ser ikke noen annen måte å gjøre dette på. De som er her har gjort en kjempegod jobb over mange år, og et tror jeg vi skal få til i høst også - både før og etter denne prosessen, sier Mørseth.

Han sier ellers at han føler seg godt i gang i Adresseavisen, som har vært gjennom flere endringer den seneste tida. I sommer flyttet avisa tilbake fra Heimdal, et solid steinkast utenfor sentrum. Til nytt avishus midt i byen.

- Jeg har kommet godt til rette i Trondheim, og har lært mye på kort tid. Det er også kjekt å se at Adressa kanskje har kommet lengst for eksempel på anbefalingsteknologi, og vi gjør mye spennende på mange områder. Og så bruker jeg nå litt tid på lære, kjenne og sette organisasjonen, sier Mørseth.

KJERSTI FIKSE NESS, klubbleder for NJ-ansatte i Adresseavisen.
KJERSTI FIKSE NESS, klubbleder for NJ-ansatte i Adresseavisen.

God stemning, sier klubbleder

NJ-klubbleder Kjersti Fikse Ness i Adresseavisen deler redaktørens beskrivelse av god stemning på huset, og en redaksjon som trives godt i nytt hus.

Nå venter hun og resten av de ansatte spent på hvilke endringer høsten brigner.

- Vi opplever prosessen som ryddig og åpent, og har tillit til at resten av veien også blir det. Det ligger ikke noen konflikter bak dette, og vi har gode kandidater til alle stillingene internt også. Så er det også spennende å se hvilke muligheter som ligger eksternt, sier klubblederen.

- Blir det nå noen uker med spill og posisjoneringer internt?

- Det kan hende at det vil foregå, men hvis det er konkurranse om en jobb, er det bare sunt. Desto flere som ønsker en stilling, desto mer kompetanse får vi, sier Fikse Ness.

Hun understreker at hun de som i dag har redaktørtittel, naturlig nok ikke er organisert hos NJ - så hun vil ikke snakke på vegne av dem.

Men kanskje er hun redd for å miste noen av sine medlemmer til redaktørjobber?

- Nei, og det vil si: Hvis noen av mine medlemmer har lyst til å ta mer ansvar, er jo det kjempestas. Vi har mye flinke folk på huset, og det er flere som kunne vært aktuelle, sier klubblederen.

Til toppen