Leder Richard Aune i NRKs journalistlag NRKJ. Her fra sine kontorlokaler på Marienlyst i Oslo.
Leder Richard Aune i NRKs journalistlag NRKJ. Her fra sine kontorlokaler på Marienlyst i Oslo. (Arkivfoto: Erik Waatland)

Nå skal NRKs distriktskontorer jakte flere rikssaker. Dette går på bekostning av det lokale samfunnsoppdraget, frykter journalistleder

- Vår evne til å sette dagsorden svekkes. Dette kan bli alvorlig, sier NRKJ-leder Richard Aune.

For et par uker siden kunne Medier24 fortelle at NRK tar flere grep for å skape mer innhold fra hele landet - til hele landet.

Denne satsingen ble ønsket velkommen av NRKs største kritikere, som har ment at NRK har vært for Oslo-orientert.

Den distriktsorienterte strategien støttes også av NRKs journalister, men ikke fullt ut.

 

- Fokuset på riks har blitt mye større

Leder Richard Aune i NRKJ.
Leder Richard Aune i NRKJ. Bilde: Gard L. Michalsen

Leder Richard Aune i NRKs journalistlag sier til Medier24 at de er bekymret for NRKs fremtidige evne til å sette dagsorden lokalt og regionalt, nå som fokuset er å «rikse» saker:

- Det er ikke slik at vi problematiserer målsettingene eller tiltakene som er gjort om at distriktskontorenes innhold skal komme på riks. Lokale saker skal løftes fram på et nasjonalt plan – det er riktig og viktig. Det er også gode tanker rundt det å ha riksreporter og gravegrupper og slike ting.

- Problemet er at dette er ikke friske penger, men som kommer på bekostning av arbeidskraft i de respektive redaksjonene som allerede er der, sier Aune og fortsetter:

- Det betyr at redaksjonene har fått et problem om hvordan de skal prioritere dette. Fokuset å komme på riks har blitt så mye større.

- Er ikke det bra?

- Jo, det er bra, men det får en utgiftsside og det går utover evnen til å sette dagsorden regionalt og lokalt, som vi ser kan svekkes fremover.

- Hvordan da?

- For det første bruker man mer ressurser andelsmessig på riks, så det sitter igjen færre ressurser til å dekke lokalt. Det ene er et ressursspørsmål fordi man ikke kompenserer for å opprettholde trøkket lokalt, sier Aune.

Han har hele NRKJ i ryggen når han retter sin bekymring nå. Fagforeningen har nylig vedtatt følgende uttalelse:

NRKJ er bekymret for NRKs evne til å gi befolkningen tilstrekkelig informasjon til å delta i lokale og regionale demokratiske prosesser. NRK satser stadig sterkere på direkte formidling, med lengre åpningstider og økt andel deskfunksjoner. Resultatet er færre frie reportere i felt, og en svekkelse av den bearbeidede og redigerte journalistikken. Distriktskontorene opplever et sterkere krav om at journalistikken må være relevant for et rikspublikum. Dette går på bekostning av vår evne til å sette den lokale og regionale dagsorden.

 

NRKJ-lederen forteller at han har medlemmer som jobber daglig med politisk journalistikk, som får høre at de ikke er så relevante lenger, siden de må prioritere rikssaker og dermed hoppe bukk over mange lokale og regionale saker.

Dermed er det mer interessant for politikerne å gå ut med saker på sosiale medier - eller prioritere andre medier. 

- Hvordan materialiserer dette seg, mener du?

- Hvis du lager en sak om fisk i NRK Finnmark, så må den også selge i Mandal og på Grünerløkka. Hvis den ikke gjør det, og dermed ikke når de målene man må, da er det ikke sikkert at journalisten får lage den saken, sier han og fortsetter:

- Nettet måles nasjonalt, mens radioen måles lokalt. Det gjør noe med hvilke saker man igangsetter. Veldig mange lokale saker kan løftes nasjonalt med noen grep. Men på mange saker er det vanskelig. De eksemplene finnes overalt.

- Hva er konsekvensen?

- Nå har vi kommet til et punkt hvor vi ser at dette får en konsekvens og det er at vi er iferd med å tape evnen til å sette dagsorden regionalt og lokalt. NRK har blitt dårligere på det. Så kan det godt hende at vi bli bedre til å speile det som skjer lokalt på riks - og det er bra, men det har en utgiftsside. Vi ønsker å si fra nå om at vi er rett og slett ikke er godt nok rigget for å oppfylle Stortingets forpliktelse om at NRK skal bidra til informasjon for å ivareta demokratiet på et regionalt og lokalt nivå.

- Hvis du bor i Vadsø, så skal du stemme ved fylkestingsvalget eller bystyret. Da er det de lokale forholdene og de lokale konfliktene som må ligge til grunn for det partivalget – og ikke det nasjonale spillet som partiet gjør i Oslo – og heller ikke de nasjonale sakene.

- Hvis man hele tiden blir dårligere til å avspeile de lokale og regionale konfliktene, så mener jeg at vi kan stille spørsmål om vi er gode nok til å oppfylle oppdraget som Stortinget har gitt oss.

 

Sjefen er ikke enig

Distriktsdirektør Grethe Gynnild Johnsen i NRK. 
Distriktsdirektør Grethe Gynnild Johnsen i NRK.  Bilde: Aas, Erlend / NTB Scanpix

Distriktsdirektør Grethe Gynnild Johnsen i NRK begrunner distriktssatsingen med at de har spisset nyhetsstrategien og ønsker å være først med viktige hendelser i hele landet.

- Vi ønsker å lage betydelig flere fordypende nyheter fra hele landet og til hele landet. Vi ønsker at det vi lager skal nå et bredere publikum. Det er ikke til forkleinelse for vårt distriktsoppdrag, tvert imot, forteller Johnsen og fortsetter:

- Vi vil gjerne sette mer dagsorden både i distriktene og nasjonalt.  Vi vil lage mer journalistikk som setter spor. Vi har etablert gravenettverk i Distriktsdivisjonen, vi setter av folk som har ambisjoner om å lage viktige nyheter fra hele landet til regionale og til nasjonale plattformer. Innholdet vårt har best verdi når det når fram til publikum og helst til flest mulig. Det tror jeg også de fleste reporterne våre er interessert i, på alle plattformer. 

- Hva tenker du om uttalelsen fra NRKJ?

- Jeg oppfatter uttalelsen fra NRKJ dithen at de er bekymret for den tradisjonelle redigerte TV-reportasjen. Det bør det ikke være grunn til. Vi trenger reportasjer på alle plattformer, tilpasset de ulike plattformene, basert på veldig godt innhold som når fram til publikum.

- Jeg er uenig med NRKJ i at det er et misforhold mellom å ville sette regional og nasjonal dagsorden og synliggjøre innholdet vårt til et bredest mulig publikum. Vi har også et tydelig distriktsoppdrag. Det skal vi fortsette sikre gjennom distriktssendinger over hele landet. 

Til toppen