Neste uke skal Tolga-klagen opp i Pressens Faglige Utvalg

Neste uke skal Tolga-klagen opp i Pressens Faglige Utvalg

Behandles onsdag neste uke, ifølge PFU-sekretariatet.

  • Saken oppdateres

Onsdag 23. oktober skal klagen fra rådmann Siv Sjøvold og Tolga kommune, mot VGs store spesial om de tre brødrene Holøyen på Tolga, opp i Pressens Faglige Utvalg (PFU). 

– Vi har fått mye uønsket medieoppmerksomhet etter at VG publiserte saken om brødrene, og vi ønsker ikke at de berørte skal oppleve noe mer negativ medieomtale. Derfor har det tatt tid å bestemme seg for om vi ønsker å klage inn saken, eller ikke, men vi har landet på at det er riktig å klage, fordi det er en del ting vi ønsker å få belyst, sa rådmannen til Medier24 da klagen først kom.

Tolga kommune mener VG har brutt følgende punkter i Vær varsom-plakaten, i sin dekning av vergemålene til de tre brødrene Holøyen: 

  • 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger
  • 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon
  • 4.2, om å skille fakta og kommentar
  • 4.4, om å ha dekning for titler, ingresser etc.
  • 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse
  • 4.15, om tilsvarsretten

Onsdag er det møte i PFU, og da skal saken behandles. VG har tidligere understreket at de ikke mener avisen har brutt god presseskikk i denne saken

VG-redaktør Gard Steiro skrev i sitt tilsvar til utvalget: 

«Vi har forståelse for at Tolga kommune har opplevd medieoppmerksomheten som vanskelig, men som grundig forklart bygger den innklagede artikkelen på skriftlig og etterprøvbar dokumentasjon. Artiklene er nøkterne og faktabasert. Det er tatt nødvendige forbehold.

I sin klage leser kommunen én av artiklene i en omfattende serie med lupe, på jakt etter den minste feil. Den fant de ikke. De anklager videre VG for ikke å innta opplysninger de selv valgte å holde tilbake. De mener VG burde tatt hensyn til informasjon som verken var tilgjengelig for kommunen eller avisen før granskningsrapporten forelå. Om man leser hele dekningen, vil man se at relevante opplysninger ble omtalt så snart VG fikk tilgang til dem, så sant det var presseetisk forsvarlig å publisere. Bildet er fylt ut etter hvert, noe som helt normalt i undersøkende journalistikk.

Det skinner gjennom at kommunen oppfatter å ha blitt gjort til syndebukk. Men i VGs dekning går det klart fram hvilke instanser som var ansvarlige da tre brødre ble utsatt for svikt og overgrep av offentlige myndigheter. Det er verdt å påpeke at den svake part i denne historien, verken er kommunen eller fylkesmannen, men de tre brødrene. VG løftet fram deres historie. Og det var på sin plass.

VG har ikke brutt god presseskikk». 

 

Disse sakene behandles:  

Åpne saker:
011/19 – KFUK-KFUM Global mot Aftenposten
014/19 – KFUK-KFUM Global mot Vårt Land
015/19 – KFUK-KFUM Global mot Bergens Tidende
016/19 – KFUK-KFUM Global mot Stavanger Aftenblad
017/19 – KFUK-KFUM Global mot Adresseavisen
018/19 – KFUK-KFUM Global mot Dagsavisen
019/19 -KFUK-KFUM Global mot Dagen
073/19 -Tolga kommune ved rådmann mot Verdens Gang
089/19- Adv. Arild Paulsen pva Kjell Kvam mot Dagens Næringsliv

Til toppen