(Faksimile fra TV2.no)
(Faksimile fra TV2.no)

Når TV 2 velger bort halve historien og kritiske spørsmål i jakten på en god story

KOMMENTAR: Kan Torfinn Johnsen revolusjonere jordbruket? Hvem vet. Men det hjelper ikke akkurat saken at TV 2 ikke forteller hele eventyret. 

«Oppfinner i Torfinn Johnsen mener han kan mangedoble avlingen for bønder over hele verden

Det er lørdag kveld 30. januar og halvveis ut i 21-nyhetene på TV 2. Prime time for landets største kommersielle TV-kanal.

Og et tidspunkt man skulle tro de sparte til journalistikk som var verdt denne plasseringen.

  • (PS: Innslaget gikk opprinnelig/også i TV 2s Lørdagsmagasinet tidligere på kvelden - og er tilgjengelig på nett). 

gardsblogg

LA DET VÆRE sagt:

Det kan selvsagt hende at Torfinn Johnsen har funnet opp noe som kan fungere denne gangen. Det kan verken undertegnede eller TV 2 vite for sikkert i dag.

Men det er likevel noe vi kan vite, det er mye TV 2 burde vite - og det er minst et par-tre kritiske spørsmål de skulle ha stilt oppfinneren og andre om denne saken.

På vegne av seerne.

Som for eksempel om hans tidligere mange konkurser, advarsler fra tidligere forretningspartnere og historier om fantasiprosjekter som aldri ble noe av.

Mer om det litt senere.

  • Se tilsvar fra både TV 2 og Torfinn Johnsen nederst i saken. 

FRA KJETIL DALE lørdag kveld går vi over til TV 2s dyktige reporter Sturla Dyregrov på tur til Sandnes i Rogaland.

Her besøker vi altså oppfinner Torfinn Johnsen som skal ha funnet opp et middel som flerdobler avlingen for jordbruket.

Hvis oppfinnelsen til Torfinn Johnsen fra Sandnes er bare halvparten så god som han sier, kan den endre store deler av verdens jordbruk.

Slik lyder ingressen på TV2.no, hvor vi også kan se videoreportasjen som ble vist på 21-nyhetene lørdag kveld.

En reportasje i et sommerlig landskap, som tyder på at det er lenge siden innhentingen ble gjort.

Med andre ord hadde TV 2 god tid til å både høste og så kritiske spørsmål til publiseringen.

DET VALGTE DE imidlertid å ikke gjøre.

Knapt en eneste kritiske innvending får Torfinn Johnsen.

Og enda verre: I teksten på TV2.no slås det fast uten forbehold at dette virker, når man leser denne setningen:

Mange steder ligger vekstøkningen på flere hundre prosent, og ifølge oppfinneren har han aldri oppnådd et dårligere resultat enn 200 prosent.

tv2faks 02

Videre serveres en historie om protoner og elektroner i lufta og sånt.

Jeg har ikke hatt naturfag siden 1. klasse på videregående, så jeg kan ikke vurdere denne fysikken.

Det gjelder nok for de fleste seerne også. Så kanskje TV 2 kunne hentet inn en fysiker til å gjennomgå dette avsnittet?

Johnsens målinger viser at forekomsten av protoner i luften økte i takt med forurensningen utover 80- og 90-tallet. Når luften er positivt ladet «stjeler» den elektroner fra solstrålene – og dette er elektroner som plantene trenger for å vokse.

Johnsen har derfor funnet opp et middel som kan sprøytes på bakken som tradisjonell gjødsel – men som er ladet på en måte som gjør plantene i stand til å utnytte spenningsforskjellen som har oppstått.

MEN TV 2 GJØR intet slikt. Det kunne styrket saken, som i og for seg er grei nok; det er viktig å skrive om innovasjon og gründerskap. Noe skal vi leve av etter olja, som man sier.

Men det som ikke er greit nok, er å la være å fortelle seerne de som ville gjort de fleste av dem skeptiske.

Som for eksempel at Torfinn Johnsen har en håndfull konkurser bak seg.

Han har vært (med)eier, styreleder og daglig leder i flere selskaper som har gått konkurs, de fleste av dem samtidig senhøstes 2014.

Per dags dato er den eneste formelle rollen Johnsen har, hans eget enkeltpersonforetak fra 2005.

Og som den aktive tvitrer Fredrik Eide Nilsen påpeker ganske raskt lørdag: En hadde ikke trengt mange minutter på Google for å se varselslampene lyse rødt.

BLANT ANNET HAR Finansavisen og Stavanger Aftenblad flere ganger omtalt Torfinn Johnsens eventyr.

Ifølge Finansavisen (2013), hadde investorer gått inn med opp til 100 millioner kroner i Johnsens selskaper - før selskapene gikk konkurs i 2014.

Avisen påpekte at store penger også var hentet ut i utbytte. Alt uten at selskapene fikk noe produkt ut på markedet.

Og hva var produktet i 2013, ifølge Finansavisen?

«En biomembran som skal regulere temperaturen i jordsmonnet, for å øke avlingen og kutte vannforbruket».

- Jeg er den eneste som kan stoppe global oppvarming. Jeg tror ikke jeg gidder å snakke med slike som deg, sa Johnsen til Finansavisen høsten 2013, før han la på.

KNAPT TO ÅR SENERE - våren 2015 - var Johnsen omtalt i Stavanger Aftenblad. Denne gang etter avslutt konkursbobehandling i de fire selskapene som gikk konkurs høsten 2014.

I bostyrers beretning heter det blant annet følgende, ifølge Aftenbladet:

Det er rettet sterke beskyldninger fra utenforstående om at teknologien er uten verdi og uten substans og at forsøkene på å kommersialisere dette nærmest er å oppfatte som investorbedrageri.

 

En av investorene, advokat Truls Eriksen, uttalte til Aftenbladet at man «gjentatte ganger har forsøkt å få Johnsen til å dokumentere teknologien»:

- Men han har strittet i mot av alle krefter. Vi trodde det var en teknologi klar for markedet, men det viser seg at den er ikke-eksisterende, sa Eriksen

Og bostyrer for selskapene, advokat Hogne Skjerpe, advarer folk mot å investere eller involvere seg i Johnsens selskaper.

DETTE ER ALTSÅ mannen som ifølge TV 2 står bak noe som utvilsomt vil være en verdenssensasjon, dersom middelet «skulle vise seg å være like bra som testresultatene tilsier».

Men kanalen omtaler ikke med ett ord at Johnsen har en håndfull konkurser bak seg, med påfølgende advarsler fra bostyrer og andre involverte.

Eller, som dette tydeligvis heter i TV 2s verden:

TV 2 har fulgt arbeidet til Johnsen gjennom flere år, og kjenner til at han allerede har samarbeidet med enkelte aktører, men at dette samarbeidet har strandet fordi oppfinneren og investorene har hatt forskjellige visjoner for produktet.

TV 2 viser riktignok til en rekke internasjonale tester og rapporter, uten å linke til en eneste en av dem.

Og sant nok snakker TV 2 med en pensjonert 81-årig professor Ove Aanensen fra Kristiansand.

Men uten å fortelle om professorens relasjon til Johnsen:

Et historisk rollesøk på professoren viser at han var styremedlem i ett av Johnsens etterhvert konkursrammede selskap, Albedo Technology International AS.

tv2sturla

 

PRESENTERT FOR DENNE typen kritikk, skulle man tro at TV 2 ville utvist noe ydmykhet?

Nei - i hvert fall ikke om man bedømmer utfra reporter Sturla Dyregrovs respons på Twitter lørdag og søndag.

Dyregrov svarer blant annet til Fredrik Eide Nilsen følgende:

- TV 2 går ikke god for produkt og tar klare forbehold, men har møtt folk som har prøvd, sett resultater og synes det er spennende.

Han henviser videre til grundige rapporter, uten å dele linker til noen av dem.

Og kjente ikke TV 2 til Johnsens forhistorie? Joda. Men den var ikke relevant nok, skal vi tro Dyregrov:

- Har selvsagt fått med meg denne forhistorien - som også har flere sider. Men valgte å fokusere på produktet i denne omgang.

 

DEN SISTE SETNINGEN åpner for mange interessante redaksjonelle valg. Betyr det at pressen kan velge å fokusere kun på den positive, hyggelige og fantasifulle delen av en historie og virkelighet?

Nei, selvsagt ikke. Selv om det kanskje blir en dårligere sak av å vise hele bildet. 

TV 2s gründerreportasje ville slitt i PFU, om noen klager den dit. For som det heter i punkt 2.3:

2.3 Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

DET TROR JEG de fleste vil være enig i at TV 2 ikke gjorde lørdag kveld.

TV 2 svarer: - Det kunne styrket journalistikken å opplyse om økonomiske konflikter

  • TV 2 har fått lese denne kommentaren, og gitt følgende tilsvar:

Når det gjelder selve oppfinnelsen til Johnsen har TV 2 tatt veldig klare forbehold. Vi går ikke god for produktet, og sier rett ut at dersom dette er bare halvparten så bra som oppfinneren mener vil det være en sensasjon. Like fullt synes vi det er spennende å høre bønder fortelle om kjemperesultater - vi tok for øvrig en ekstra telefon til dem før reportasjen ble sendt for å høre om de fremdeles står inne for utsagnene de ga til oss sommeren 2014.

Vi ser at enkelte har kritisert oss for å ikke ha omtalt økonomiske forhold rundt gründeren fra tidligere,  og da særlig konkursene i 2014. Vi har gjennomgått disse sakene med ham ved tidligere anledninger, og han har gitt oss sin versjon av saken. Ifølge han bunner disse i en personkonflikt med en navngitt advokat. Han har opplyst til oss at konkursene bunner i en personkonflikt, og at det er andre enn ham selv som er årsak til at det ble meldt oppbud. Denne personkonflikten valgte vi å ikke omtale i denne omgang - da sakens fokus var selve produktet. 

Vi ser at noen er kritiske til dette, og har ingen problemer med å være enig i at det kunne ha styrket journalistikken å opplyse om og vært åpen på at oppfinneren har vært innblandet i økonomiske konflikter tidligere ut over setningen: "...at dette samarbeidet har strandet fordi oppfinneren og investorene har hatt forskjellige visjoner for produktet." - selv om dette ikke var vårt hovedfokus i denne omgang.

Olaf Erlend Gundersen - redaktør, Lørdagsmagasinet TV2

Torfinn Johnsen: - Dette er sannsynligvis det viktigste klima- og miljøkonseptet som er oppfunnet, og det er forsøkt svindlet ut av mine hender

  • Torfinn Johnsen har også fått kommentaren med anledning til å svare på den. Han skriver følgende: 

Du uttaler deg om noe som du tydeligvis ikke har teknisk kompetanse til å omtale.

Det konseptet som ble vist av TV2 er sannsynligvis del av det viktigste klima og miljøkonseptet som noen gang er oppfunnet og det er forsøkt svindlet ut av mine og mine aksjonærers hender.

Til opplysning så er politiet kontaktet av meg for over et år siden og satt på sporet for å dokumentere og avdekke årsaken til alt som er slått opp i media i forbindelse med oppbudet og for å sikre at opplysningene du refererer til i denne sammenhengen kommer i rette lys.

Opplysningene er oppkonstruerte usannheter og dette blir snart bevist gjennom offentlige media.

Jeg og aksjonærene er som nevnt forsøkt svindlet av en gruppering mennesker som bruker media skruppelløst og dette er årsaken til at selskapene du nevner ble ført til oppbud.

Det var jeg som måtte forlange oppbud og legge ned selskapene som var etablert av utenforstående som styreformann og det er jeg som nå må forsøke å berge mine og aksjonærens verdier.

Til opplysning nevnes at det du skriver vil inngå som del av sakskomplekset jeg oppdaterer politiet med.

I denne saken må du ikke la deg imponere av uttalelser fra advokater, bostyrere og professorer. Flere av de invvolverte uttaler seg strategisk via de mediekanalene du nevner og er etterhvert skremt og livende redde for at sannheten om historikken skal komme i dagen. Den kommer snart.

Minner også på Vær varsom-paragrafen. Det er flaut å lese manipulerte sannheter som er designet for å støtte samfunnets nedbrytningsmekanismer.

 

Til toppen