PFU-MØTE: Leder Alf Bjarne Johnsen i midten, bakerst.
PFU-MØTE: Leder Alf Bjarne Johnsen i midten, bakerst. (Bilde: )

Nettavisen felt to ganger i PFU for form og merking av «content marketing»

Felt for form og merking av forsidehenvisninger.

Nettavisen ble torsdag felt to ganger i Pressens Faglige Utvalg for brudd på god presseskikk, ved paragraf 2.6 i Vær Varsom plakaten og paragraf 5 i Tekstreklameplakaten. 

Bakgrunnen var to klager sendt til PFU, fra henholdsvis Gunnar Bodahl-Johansen og Vidar Ystad, og den andre klagen fra Gard L. Michalsen.

Et enstemmig PFU var i stor grad enig i sekretariatets innstilling, men gjorde noen justeringer etter en grundig debatt. I uttalelsen konkluderer PFU slik:

Slik utvalget ser det, formidler teksten «Annonsebilag» tydeligere at det handler om kommersielt eller betalt innhold enn ord som Shopping eller Reisetips. Utvalget mener derfor «annonsebilag» og «annonse» - eventuelt «reklame» og «sponset/kommersielt/betalt innhold» - er å foretrekke når man skal merke tydelig. I sum mener utvalget imidlertid at Nettavisens kommersielle henvisninger er såpass utydelig at de bryter med Tekstreklameplakatens punkt 5 og Vær varsom-plakatens punkt 2.6 om å opprettholde et klart skille mellom reklame og redaksjonelt innhold. 

Medier24.com kommer tilbake med mer fra PFU senere. 

For ordens skyld: Redaktør Gard L. Michalsen på Medier24.com var den som i sin tid sendte inn én av klagene på Nettavisen til PFU for behandling. Derfor omtales dette nyhetsjournalistisk kun i notisform. Medier24 kommer tilbake senere torsdag med uttalelsene og mer fra PFU-møtet. 

Til toppen