Google har etablert et samarbeid med medier som de nå gir innovasjonspenger til.
Google har etablert et samarbeid med medier som de nå gir innovasjonspenger til. (Bilde: Frank May)

Nettavisen og Gudbrandsdølen Dagningen blant 107 europeiske medier som får penger fra Google

De to mediehusene mottar til sammentotalt 350.00 euro i støtte, ca. 3,3 millioner kroner.

Totalt ble 21 millioner euro gitt til innovasjonsprosjekter i den europeiske mediebransjen, opplyser Google i en pressemelding.

Google nyhetsprosjekt DNI mottok 988 søknader fra 27 land i den tredje søknadsrunden.

Av de 107 prosjektene som ble tildelt støtte er 49 prototyper, som tildeles inntil 50.000 euro, 31 mellomstore prosjekter, som får inntil 300.00 euro i støtte og 27 store prosjekter som tildeles inntil en million euro.

For to år siden ble Digital News Initiative (DNI) etablert som et partnerskap mellom Google og nyhetsutgivere i Europa for å støtte høy kvalitet journalistikk gjennom teknologi og innovasjon, med mål om å overføre 150 millioner euro til innovasjonsprosjekter på tvers av den europeiske nyhetsbransjen, skriver de i meldinga.

 

Mer til «fake news»

I denne søknadsrunden til Google Digital News Initiative-fondet har det vært en økende interesse for prosjekter som har som mål å ta opp kampen med såkalt “fake news”.

29 prosent av søknadene i denne runden er til ulike verifikasjonseksperimenter, skriver de.

Det har også vært en økning i prosjekter om kunstig intelligens (23 prosent flere søknader enn siste runde) og undersøkende journalistikk (20 prosent flere søknader), står det i meldinga.

 

Om prosjektene: 

Gudbrandsdølen Dagningen

Det har hittil ikke vært mulig for kunder å få et digitalt abonnement som ikke er basert på den gamle logikken i den trykte avisen - ett produkt for ett geografisk marked. Målet med prosjektet er å etablere nye abonnementstilbud basert på interesseområde, alder, livsfase og andre variabler, og dermed øke markedet for betalt digitalt innhold og samtidig fokusere på et tilpasset produkttilbud, og skape vekst i antall abonnementspakker.

Nettavisen

Med ønske om å øke tilliten til avisen som en autoritativ nyhetskilde og bygge en bro mellom lesere og journalister på en innovativ måte. Ved å gi journalister verktøy som gir en ramme for en metodikk med AI og automatiseringsverktøy vil både journalist og leser få en dypere forståelse av nyheter/problemstillinger. Tanken er å gi leserne et bedre innblikk i det aktuelle arbeidet fra journalisten, og sikre et høyere nivå av kvalitetskontroll av fakta.

Til toppen