NILS ØY - mangeårig generalsekretær i Norsk Redaktørforening.
NILS ØY - mangeårig generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Nils Øy 70 år: Tusen takk, for alt du er og for alt du gjør for oss!

En hilsen til jubilanten fra redaktørkollega Reidun K. Nybø.

  • Endret

Opprinnelig publisert på Nored.no

Han ligger ikke akkurat på latsiden, Nils E. Øy. To og et halvt år etter at han ble pensjonist er han tilbake  som spesialrådgiver i Norsk Redaktørforening. Mandag 11. januar rundet han 70 år.

I godt over halvparten av disse 70 årene har Nils kjempet for ytringsfrihet, offentlighet, innsynsrett og for den frie og uavhengige redaktøren.

Han har hatt enorm betydning for pressens arbeid for å sikre reell praktisering av offentlighetsloven, for å kjempe fram innsynsretten og fastholde kildevernet og informasjonsfriheten.

Nils har en helt sentral bidragsyter til profesjonaliseringen og metodeutviklingen i bransjen. Gjennom arbeidet ved Institutt for Journalistikk, i Norsk Redaktørforening og ved en rekke utdanningsinstitusjoner har han undervist og gitt råd til flere generasjoner journalister og redaktører.

Han har skrevet en lang rekke fagbøker som svært mange av oss har møtt som pensum på journalistutdanningene. Han har bygd opp arkiver på medierett, innsyn og etikk som har hatt og fortsatt har stor betydning for mediebransjen. Han har det meste av æren for at Redaktørplakaten er lovfestet i Lov om redaksjonell fridom i media. Nils E. Øy har vært lærer, mentor og en raus kollega for mange, mange av oss. Alltid like hjelpsom, stødig og rolig.

I 2013, etter 17 år som generalsekretær i Norsk Redaktørforening, takket han for seg og ble pensjonist.

Eller - pensjonist blir nok litt misvisende.

Nils har i disse årene fortsatt å undervise, fortsatt å skrive bøker og fortsatt å engasjere seg i Pressens offentlighetsutvalg og Norsk Pressehistorisk Forening. I tillegg har han vært en selvfølgelig og aktiv deltaker på en rekke av Norsk Redaktørforenings arrangementer.

Tittelen han har oppgitt har verken vært tidligere generalsekretær eller pensjonist, men friherre.

Da nåværende generalsekretær Arne Jensen skulle ut i fire måneders pappapermisjon fra desember 2015 til april 2016 var det helt naturlig å spørre Nils om å bistå foreningen.

Å få mulighet til å nok en gang dra nytten av den store kunnskapen til en hedersmann som ham, er en ære og en glede for oss i NR.  

Vi vet også at svært mange av våre 730 medlemmer har et personlig forhold til Nils og en helt spesiell tillit til hans råd.

Det gjelder også mange av landets journalister. Nils nyter også stor respekt i de øvrige medieorganisasjonene, blant mediejurister, i politiske kretser og blant alle som brenner for åpenhet og innsyn, ytringsfrihet, presseetikk og redaktørrollen.

Tusen takk, kjære Nils - for alt du er for oss og alt du gjør for oss alle!

REIDUN KJELLING NYBØ,
konstituert generalsekretær i Norsk Redaktørforening

 

 

Til toppen