Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand, TV 2-sjef Olav T. Sandnes og nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther møtte pressen etter et allmøte i TV 2 høsten 2016.
Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand, TV 2-sjef Olav T. Sandnes og nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther møtte pressen etter et allmøte i TV 2 høsten 2016.

NJ går ikke videre med den omstridte kildejakten i TV 2. Partene er blitt «enige om å være uenig»

- Vi har grunnleggende ulik forståelse, sier fagforeningsleder Hege Iren Frantzen.

  • Endret

Norsk Journalistlag (NJ) sier seg uenige med TV 2s fremgangsmåte i jakten på en intern lekkasje, men går ikke videre med saken.

Etter å ha sett nøye på saken, avslutter fagforeningens advokater gjennomgangen av TV 2-ledelsens forklaring på hvordan den interne kildejakten ble gjennomført, skriver Dagens Næringsliv.

– TV 2 opprettholder sitt standpunkt. Det er vi uenige. Vi har grunnleggende ulik forståelse av kildevernsproblematikken og personvernsproblematikken, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen.

Grunnen til at NJ ikke tar saken videre er til dels at TV 2 aldri fant kilden.

Kildejakten startet etter at Dagens Næringsliv publiserte en artikkel med lekket intern informasjon fra TV 2. I jakten på kilden til lekkasjen åpnet ledelsen epost mellom kanalens tillitsvalgte og NJs advokat.

De tillitsvalgte ga tillatelse til dette, men NJ mente de ble presset av TV 2-ledelsen.

– Det er en sak som på den ene siden reiser generelle spørsmål om bedrifters behov for å beskytte forretningshemmeligheter med kildevern og tillitsvalgtes taushetsplikt på den andre. Det er en diskusjon vi gjerne deltar i, men som bør føres åpent i bransjen, sier TV 2s juridiske direktør, Tomas Myrbostad.

Til toppen