Generalsekretær Jahn-Arne Olsen i Norsk Journalistlag.
Generalsekretær Jahn-Arne Olsen i Norsk Journalistlag. (Bilde: )

NJ gikk med underskudd i fjor, men har over 80 millioner på bok

#NJlm2015: Og nå vil man bruke streikefondet til en krisekasse for drifta.

På landsmøtet til Norsk Journalistlag ble det onsdag orientert om den økonomiske situasjonen for fagforeningen. Landsmøtet skal også ta stilling til økonomiske retningslinjer framover.

Og ståa er litt både og; NJ har penger på bok, men drifta går ikke særlig godt for tida. Dette primært av to årsaker; den generelle nedgangen i antall medlemmer. Samt underskudd og omstilling i fagbladet Journalisten.

Drifta i NJ gikk i 2014 i underskudd på 2,1 millioner kroner, noe høyere enn 2013-underskuddet på 1,744 millioner.

Medlemstallet var 122 lavere i 2014 enn 2013, men litt høyere kontigent sikrer at medlemsinntektene likevel økte fra 45 til 45,9 millioner kroner.

Over tid fører likevel færre journalister og færre NJ-medlemmer til lavere inntekter:

- 100 medlemmer gir i utgangspunktet 600.000 kroner mindre inntekter. Siden 2008 har vi mistet 900 medlemmer. Så kan vi bare regne ut hvor mye vi har mistet, sa avtroppende generalsekretær Jahn-Arne Olsen i sin presentasjon av økonomien.

Den største årsaken til underskuddet i 2014, var imidlertid kostnader til fagbladet Journalisten. Datterselskapet Journalisten hadde et underskudd på 4,5 millioner kroner i 2014 grunnet omstillinger og inntektstap, noe som NJ i neste omgang må dekke.

Fra nyttår er Journalistens redaksjon og stab kraftig redusert, og fagbladet er nå tatt inn som en egen avdeling i fagforbundet og ikke et eget selskap.

Men penger på bok

NJ har imidlertid som andre fagforbund gjerne har, store penger på bok i fall det blir streik. Det såkalte «konfliktfondet» i NJ har nå passert 80 millioner kroner.

I forslag til landsmøtet om økonomiske retningslinjer, spår landsstyret at økonomien fortsatt vil være utfordrende og at medlemstallet vil fortsette å synke.

Og for å sikre at NJ har nok handlingsrom, foreslår landsstyret for landsmøtet at man gir mulighet til å bruke inntil fem millioner kroner av konfliktfondet til drifta - dersom det blir nødvendig.

Slik lyder forslaget:

For å sikre at Norsk Journalistlag har en tilfredsstillende handlingsrom i arbeidet mot nedbemanning, organisasjonsbygging, nødvendige investeringer og andre strategiske hensyn, gir landsmøtet landsstyret fullmakt til å overføre inntil fem millioner kroner fra konfliktfondet til NJs egenkapital i kommende landsmøteperiode.

Det ble fra talerstolen noe debatt om dette, både prinsipiell og praktisk. Landsstyremedlem Finn Våga var ikke bekymret for at man skulle tømme fondet og ikke være i stand til å streike.

- Men vi står ikke på talerstolen for å spekulere i hvor lenge vi kan streike. Det som uansett er sikkert er at 80 millioner kroner vil holde en god stund, sa Våga.

NJ-leder Thomas Spence gikk på talerstolen for å forklare og forsvare forslaget:

- Det er viktig at vi er i stand til å hjelpe medlemmene akkurat nå, når det er store utfordringer og omstillinger i bransjen, sa han.

- Konfliktvondet har vokst de seneste åra, mot nye høyder. Og det er ikke sagt noe om hvor stort det skal bli. Men det er viktig at landsstyret får handlefrihet til å gjennomføre det vi vedtar i program og tiltaksplan. Men dette er ikke noe påbud om å bruke pengene, sa Spence.

De økonomiske retningslinjene blir debattert onsdag, og vil som andre saker bli avgjort når vedtak gjøres torsdag. 

Til toppen