Elin Bakken Tønder og Lisbeth Skovgaard Hansen utgjorde forhandlingsutvalget, sammen med advokat Karoline Ramberg fra NJ-sekretariatet, som forøvrig også er fotograf for bildet.
Elin Bakken Tønder og Lisbeth Skovgaard Hansen utgjorde forhandlingsutvalget, sammen med advokat Karoline Ramberg fra NJ-sekretariatet, som forøvrig også er fotograf for bildet. (Foto: NJ)

NJ: Minst 14.500 i lønnsøkning for SBS-ansatte

Vårens lønnsoppgjør er i gang.

NJ melder at lønnsoppgjøret for de rundt 20 medlemmene i SBS Discovery er over. SBS omfatter ansatte i TVNorge og de andre av kanalens tv-kanaler.

Og oppgjøret skal sikre at ingen får mindre enn 14.500 kroner i lønnsøkning. Det legges 10.000 kroner på alle minstelønnssatser, samt andre tillegg.

NJ skriver videre følgende om oppgjøret:

Lønnstilleggene gis fra 1. mars, ikke 1. august som er vanlig virkningsdato i bedriften. Totalt utgjør prosenttillegget og stigeopprykkene en årlig lønnsjustering på 3 prosent.

Kr 10 000 og de årlige stigeopprykk legges på minstelønnssatsene, øvrig legges på personlig tillegg.

Det gis et også generelt tillegg på 3 prosent på ulempetillegg.

I den utstrekning medlemmer av NJ i SBS Discovery finner det nødvendig, har de til en hver tid rett til en samtale med leder for å diskutere alle betingelser rundt sitt arbeidsforhold.

  • Les mer og finn selve avtaleverkene på NJ.no.
Til toppen