Eirik Jensen forklarer seg  i rettssal 250. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix
Eirik Jensen forklarer seg i rettssal 250. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix (Ruud, Vidar)

– Svært uheldig at ikke allmennheten får tilgang til hele Eirik Jensens forklaring, sier redaktørforeningen. Nå anker de avgjørelsen

Norsk Redaktørforening har anket avgjørelsen om at deler av forklaringen til Eirik Jensen skal gå for lukkede dører.

Norsk redaktørforening og Norsk Presseforbund har sendt inn en anke på avgjørelsen om at deler av Eirik Jensens forklaring skal skje bak lukkede dører. 

I den pågående rettssaken har dørene blitt lukket under deler av forklaringen til Eirik Jensen.

Politimannen Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj, men anket dommen. Ankesaken går nå i Borgarting lagmannsrett.

Arne Jensen i Norsk Redaktørforening mener det er uheldig at allmennheten ikke får tilgang til hele forklaringen i den pågående rettssaken. 

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Vi mener det er svært uheldig at ikke allmennheten får tilgang til hele Eirik Jensens forklaring. Det han nå forteller om, som går for lukkede dører, er ifølge advokaten en vesentlig del av hans forsvar, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen til Medier24. 

 

– Avgjørende for forståelsen 

Han mener åpenhet rundt forklaringen er svært sentralt for å skape forståelse for hele bildet i denne saken. 

– Dette er avgjørende for at publikum skal forstå den dommen lagmannsretten skal avsi, og bryter med det helt grunnleggende prinsippet om åpenhet, sier Jensen og legger til: 

– Dette er en svært viktig sak, og tilliten til norsk politi ligger i potten her. Vi er avhengige av å få mest mulig trygghet rundt at politiet fungerer slik det skal, sier han. 

Videre sier han at de mener det strengt tatt ikke er hjemmel for å lukke dørene for deler av forklaringen, slik man har gjort i dette tilfellet. 

– Vi håper at denne veldig raskt blir ekspedert til høyesteretts ankeutvalg, ettersom det er en pågående sak, sier han.

Medier24 har i forbindelse med anken fra Rett24 om fotoforbudet i samme rettssak vært i kontakt med høyesterett og deres pressekontakt, som sa at de uansett ikke kan kommentere ankesaker. 

 

Ønsker at mediene skal få være til stede

Primært ønsker Norsk Redaktørforening at hele forklaringen skal gå for åpne dører, men om det ikke går, håper Arne Jensen at medienes representanter får være til stede og at hva som refereres og ikke alternativt kan reguleres av retten.

– Dersom man velger å lukke dørene burde uansett medienes representanter få være til stede og så kan retten deretter regulere hva som kan refereres. Det kan gi rom for en viss grad av referering av det som skjer bak lukkede dører, mot at man for eksempel anonymiserer involverte personer, sier han. 

Han mener det er viktig for at de journalistene som skal skrive om de åpne delene av rettssaken, får mulighet til å kjenne hele bildet, selv om det ikke kan refereres fra. 

– Det som kommer fram i lukket rett, selv om man ikke kan referere fra det, vil være nyttig å ha med seg for å forstå resten av saken, når man skal referere det som skjer i åpen rett, sier han. 

 

Redaktørforeningen legger i sin anke ned følgende påstander: 

 1. Lagmannsrettens kjennelse oppheves

2. Prinsipalt: Tiltalte Eirik Jensens forklaring holdes for åpne dører

3. Subsidiært: Dersom deler av Eirik Jensens forklaring holdes for lukkede dører, gis medienes representanter anledning til å være til stede, med de begrensninger i referatadgangen som retten måtte beslutte. 

 

Kjennelsen fra Lagmannsretten i dag lyder:

1. De deler av Eirik Jensens forklaring som omhandler opplysninger
- om identiteten til informanter
- om identiteten til personer som informanter har knyttet til alvorlige lovbrudd eller
- fra informanter om bestemte personer eller hendelser som alene, eller sammenholdt med andre kjente opplysninger kan være egnet til å avdekke identiteten til personer angitt i strekpunktene foran, holdes for lukkede dører.
2. De tilstedeværende pålegges taushetsplikt om opplysninger som omhandlet i punkt 1.

Til toppen